Podle starosty Havlíčkova Brodu Jana Tecla je zastupitelstvo odsouhlasilo tak, jak s nimi jednotlivé výbory přišly.

„Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu navrhl celkem čtyři granty. První je obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2016, přičemž zastupitelé schválili pro tento grant 96 tisíc korun," uvedl Tecl a dodal, že druhým schváleným grantem je tradiční Havlíčkobrodské kulturní léto, které obdrželo částku 200 tisíc korun.

„Třetím grantem je pak Festival dechových hudeb 2016, který získal grant ve výši 60 tisíc korun, a Kulturní počin 2016 obdržel částku sedmdesát tisíc korun," pokračoval Tecl.

Naopak výbor pro životní prostředí navrhl grant pro hojně navštěvovanou akci Farmářské trhy – Koudelův talíř 2016, a to ve výši sto padesát tisíc korun.

„Sociální výbor naopak navrhl částku osmdesát tisíc korun pro grant Město bez bariér, který rovněž havlíčkobrodští zastupitelé schválili," podotkl starosta.

Podle něj tak město rozdalo celkem šest set padesát tisíc korun. „Oproti loňskému roku došlo k velkému navýšení, přesněji řečeno o sto padesát tisíc korun," uzavřel Tecl.