Provoz by měla zahájit nová moderní třídicí linka na papír a plasty. Slavnostní uvedení nové moderní třídicí linky se uskuteční 5. srpna.

Společnost HBH odpady se zabývá především výkupem, sběrem a úpravou druhotných surovin. Své služby neustále rozšiřuje, zkvalitňuje a modernizuje. Během posledních let prošly rekonstrukcí jak provoz sběrného dvora včetně administrativní budovy, tak provoz výkupny a třídírny papíru a plastů.

Pracoviště jsou vybavena moderními technickými zařízeními. K nejvýznamnějším patří linka na třídění odpadů tvořena soustavou pásových dopravníků, velkokapacitním lisem s automatickým ovládáním a programováním a posuvnými boxy umístěnými pod kabinou třídírny. V souvislosti s tím firma pořídila tři nové skladovací tunely pro slisované balíky papíru a plastů.

„Na lince můžeme třídit plastový odpad podle jednotlivých druhů, od PET lahví různých barev, přes čiré a barevné folie po duté plasty, zařízení využijeme i pro dotřídění papíru a lepenky," popsal novinku Jiří Holešák, ředitel firmy. Ten podotkl, že firma také investuje i do obnovy vozového parku, kontejnerů a dalších shromažďovacích a obslužných prostředků.

Maximální využití odpadů

Služby společnosti HBH odpady jsou komplexní. „Zákazníci se na nás obracejí, když potřebují přistavit kontejner na stavební odpad, při likvidování pozůstalostí, úklidu, likvidaci starých a nefunkčních kovových zařízeních. Přímo ve firmě se mohou zbavit všech odpadů, nejde jen o klasický odpad papír, plas-ty, sklo, ale i železné a barevné kovy, nebezpečné odpady, textil, velkoobjemný odpad, dřevo, biologicky rozložitelný odpad. Jsme také zapojeni do systému zpětného odběru, takže i toto a bezplatně," doplnil Holešák.

Ten pokračoval, že společnost chce zajistit v maximální možné míře využití těchto odpadů tak, aby co nejmenší množství z nich muselo být uloženo na skládce či odstraněno ve spalovně. S tím souvisí i důraz na informování obyvatel a firem a spoluúčast na vytváření systému svozu a třídění využitelných odpadů a sběru odpadů od obyvatel.

Firma se zaměřuje také důsledně na environmentální osvětu v regionu, různými způsoby se snaží zvýšit informovanost obyvatel – od exkurzí pro všechny školská i jiná zařízení a jednotlivce.

„Podporujeme sběrové akce a pravidelně komunikuje se všemi školskými zařízeními regionu," uzavřel Holešák.

Na environmentální osvětu cílí i své propagační a marketingové aktivity.

Milan Pilař