Tato postila byla vytištěna v roce 1592 a je jednou z pouhých deseti dochovaných exemplářů z původně vydaných 800 kusů.

Na význam 
a velkou cenu knihy upozornil David Šorm, kazatel Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé, kde se postila našla při demolici stodoly ve vydlabané dutině trámu. Postila nebo postilla (z latinského post illa verba, tedy „po těchto slovech", je výklad 
kněze po čtení Písma. Kniha 
v Horní Krupé nebyla tak důkladně ukryta zbůhdarma.

Katolická cenzura, reprezentovaná olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským, její vydání zakázala jako dílo kacířské. Byla proto vytištěna tajně a její šíření bylo pronásledováno jako trestný čin.

Zle posmrtně dopadl 
i její autor. Na příkaz kardinála Dietrichsteina, mimo jiné majitele panství v Přibyslavi, Polné, Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, byly tělesné ostatky kazatele Zámrského a jeho náhrobní kámen odstraněny 
z chrámu P. Marie v Opavě.

Kniha přitom nekritizuje pouze katolické duchovenstvo, ale dává co proto i evangelickým kazatelům, kteří jsou „chlubní všeteční plískači… ledacos tlachají, co slina 
k hubě připlaví".

Zámrský byl populární u věřících mas, ale u značné části kléru oblíbe
ný nebyl. Musel se obhajovat z toho, že „tlachy machy, světské nepotřebné historie a fabule samé toliko rozlívám". Vysmíval se víře v záhrobní bytosti a „příšery noční", kritizoval přebírání cizích vzorů: „A již netoliko mluviti, ale choditi, se oblíci, poseděti, ba ani pojésti a se napiti neumějí po česku…"

„Skutečnost, že promluvy se nepohybují v abstraktní rovině, ale snaží se lidské poklesky registrovat s názorností a konkrétností, učinilo 
z celého díla, komponovaného podle sledu církevního roku, vděčný pramen pro kulturní historii," říká bohemista Jan Malura.

První vydání

V havlíčkobrodském muzeu je nyní vystaveno první vydání Zámrského Postily z roku 1592, druhé vydání vyšlo o deset let později nákladem pražského knihtiskaře Daniela Sedlčanského v Drážďanech a ve stejném roce 1602 dílo vytiskl další pražský knihtiskař Jiří Dačický v Lipsku, český tisk tedy provedli v Sasku.

Ani tato konspirace vydavatelům nebyla nic platná, oba byli uvrženi do vězení. Ukazuje to, jaké napětí již dvě desetiletí před Bílou horou v Čechách panovalo mezi katolíky a protestanty.

Ivo Havlík