Příčinou je skutečnost, že stávající vedení 
a technické parametry silnice v řadě úseků nevyhovují. 
Problematická je především 
ostrá a nebezpečná zatáčka 
v Rouštanech. Investorem stavebních úprav bude jihlavské ředitelství Silnic a dálnic (ŘSD).

„V současné době se dokončuje dokumentace pro zadání stavby a následně by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Stavba je zařazena i v návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, takže pokud se nezkomplikuje výběrové řízení, měla by po podpisu smlouvy začít vlastní realizace. Charakterem se jedná o novostavbu, tedy 
o úplně odlišnou stavbu, než byly například nedávné sanace silničních svahů ve Stříbrných Horách u Přibyslavi, nebo v Dobré," informovala ředitelka jihlavského ŘSD Marie Tesařová.

Součástí přeložky bude 
i výstavba silničního mostu přes údolí Rouštanského potoka. Rovněž vznikne jedna okružní křižovatka a přemístěny budou autobusové zastávky. Počítá se také s výstavbou přehlednější a takzvané stykové křižovatky, jíž budou procházet silnice ve směrech Pardubice, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Stavba, která by se měla uskutečnit v letech 2016 až 2017, bude rozdělena s ohledem na maximální zachování bezpečnosti provozu, na několik etap.

Skutečnost, že se zmíněná stavba opravdu připravuje, potvrzuje i fakt, že místní zemědělské podniky ponechaly po letošní sklizni některé pozemky ladem. Hlavně pak ty, které se nacházejí v okolí komunikace.

"Zájemci, kteří se chtějí podrobně seznámit 
s chystanou podobou stavby, se mohou podívat na naše webové stránky," připomněla Tesařová.

Obchvat Havlíčkova Brodu

Přeložka u Rouštan ale nebude v nadcházejících letech jedinou významnou silniční stavbou v brodském okrese. 
O slovo se hlásí také výstavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu.

„Předpokládáme, že výběrové řízení na dodavatele stavby vyhlásíme v létě roku 2017. K vlastnímu zahájení stavby by mělo dojít o rok později na jaře. Do užívání by pak celý obchvat, jehož cena byla vyčíslena částkou 1,54 miliardy korun, měl být předán 
v říjnu roku 2020," sdělila mluvčí ŘSD České republiky Nina Ledvinová.