Autoři vyvracejí tradovaný omyl, že jde o vůbec nejstarší dochovaný zvon v Čechách. S odkazem na brodské historiky Ladislava Macka a Pavla Rouse se přiklánějí k názoru, že byl ve 30. letech 14. století pravděpodobně odlit právě pro klášter benediktinů ve Vilémově.

Zvon se objevil i na české poštovní známce s údajem jeho odlití v roce 1335. Zvon je tedy starý rovných 680 let.

Ivo Havlík