„V tomto týdnu dojde k předání staveniště. Slavnostní zahájení stavby pak bude ve čtvrtek 19. prosince,“ prozradil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Na staveniště vyjedou pracovníci společností Strabag, M-Silnice a Porr.

Skutečné práce se ale s největší pravděpodobností rozeběhnou až v příštím roce. „Firma nejspíše začne stavět až na jaře, ale předpokládám, že využije období vegetačního klidu k vykácení dřevin, které budou stát v cestě,“ sdělil starosta Brodu Jan Tecl.

Zpráva o stavbě obchvatu vzbudila vlnu nadšení. „O stavbě jihovýchodního obchvatu se hovoří od roku 1995. Jsem moc rád, že se konečně podepsala smlouva o jeho realizaci, protože se na to všichni moc těšíme. Je to dobrá zpráva nejen pro občany Havlíčkova Brodu, ale i pro návštěvníky a všechny, kteří městem projíždí,“ neskrýval nadšení Tecl.

Uleví se i lidem, kteří bydlí v blízkosti hlavního tahu, zejména pak Masarykovy a Lidické ulice. „Mám radost i z hlediska bezpečnosti, protože nebude tolik kamionů projíždět městem a výrazně se nám tady zlepší bezpečnost,“ pokračoval Tecl.

„Já už jsem se bál, že se toho nedožiji, ale naštěstí díky bývalé starostce Janě Fischerové i díky našemu současnému starostovi Janu Teclovi se to podařilo dotáhnout do aktuální fáze,“ přidal se místostarosta města Zbyněk Stejskal.

Boj se státem

„Byl to obrovský boj se státem, aby to vůbec zařadili do priorit, protože to velmi náročná a drahá stavba. Až když jsme bývalého ministra dopravy pana Stanjuru vzali do zácpy v Havlíčkově Brodě, tak teprve pochopil, že situace je naprosto neúnosná,“ zavzpomínal Steskal.

Začátek trasy jihovýchodního obchvatu je dán polohou kruhovým objezdem na konci stávajícího severovýchodního obchvatu. „Napojením jihovýchodního obchvatu do okružní křižovatky vznikne její poslední, jižní paprsek. Úzký prostor mezi stávajícím objektem Stříbrný Dvůr a areálem supermarketu Albert vymezuje trasu v první části obchvatu,“ popsal Studecký.

Na silnici I/38 se napojí na východním okraji města, jižně od Strážného vrchu. „K základním požadavkům patří dosažení parametrů silnice první třídy, bezkolizní křížení s železničními tratěmi a vodotečemi, zachování stávajících dopravních spojení a propojení nové komunikace na stávající silniční systém. Stavba dále řeší vyvolané přeložky inženýrských sítí nebo začlenění stavby do krajiny návrhem vegetačních úprav,“ upozornil Studecký.

Obchvat bude dlouhý přes čtyři kilometry a jeho stavba vyjde na zhruba jeden a půl miliardy korun. Cena je vyšší i kvůli několika mostním objektům. Na silnici totiž bude celkem sedm mostů, nad ní povedou tři a pro chodce bude sloužit jeden podchod. Hotovo by mělo být na konci roku 2022.

Příprava další části

Nadějně to vypadá i se stavbou jihozápadního obchvatu. „Je to na dobré cestě. V tuto chvíli se začíná připravovat segment, který by měl spojovat silnici na Jihlavu a na Humpolec. Momentálně se provádí geologický průzkum a zadávají se projektové práce tak, abychom se sem mohli posunou, hned jak bude hotová jihovýchodní část obchvatu,“ nastínil Tecl.

„Tím by se udělaly tři čtvrtiny obchvatu Havlíčkova Brodu, což by mělo být už dostačující, aby se ulevilo dopravě a mnohem lépe se tady žilo,“ uzavřel Tecl.

Mapa jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu

Mapa jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu.