Město Havlíčkův Brod a Českou republiku reprezentovali i žáci ze ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě a akordeonový orchestr Pohoda.
V náročné kategorii do 11 let vybojovala Michaela Šrámková 1. cenu, Anna Zajíčková (kategorie do 13 let) a Ondřej Novák (kategorie do 15 let) získali 2. cenu.

Velkým zážitkem bylo pro zúčastněné vystoupení Markéty Laštovičkové (bývalé žákyně ZUŠ J. V. Stamice, dnes posluchačky 5. ročníku Pražské konzervatoře), které se podařilo získat v kategorii nejúspěšnějších hráčů Evropy nad 19 let – 1. místo. Vítězstvím v hlavní sólové kategorii obdržela Markéta Laštovičková v Praze hlavní cenu soutěže a ve slavnostní atmosféře zakončila slavnostní vyhlášení svým koncertním vystoupením.

Akordeonový orchestr Pohoda reprezentoval ZUŠ J. V. Stamice s celkem 24 akordeonisty a dvěma bubeníky. Za předvedený výborný výkon na soutěži přivezl do Havlíčkova Brodu 2. cenu.

Výše jmenovaným žákům, jejich paní učitelce Ivaně Laštovičkové a panu učiteli Luboši Pavlíkovi blahopřeji k mimořádnému úspěchu a zároveň jim děkuji za výbornou reprezentaci naší ZUŠ a města Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ