Primářka oddělení. Hana Houdková, s sebou přivedla tři mladé muže závislé na alkoholu, marihuaně, pervitinu a automatech. Tito pánové se neostýchali a vylíčili dětem svoje životní osudy a hlavně chyby, kterých se dopustili. Ze svých vlastních zkušeností popsali dětem, jak a kdy začali užívat drogy, jak se stali závislými a jaké to pro ně mělo následky, které přetrvávají dodnes. Děti si vyslechly vyprávění, ze kterého šel mráz po zádech a ač beseda trvala téměř hodinu a půl, po celou tu dobu nespustily děti pacienty z očí a ohromeně poslouchaly jejich vyprávění.

Došlo i na dotazy, což bylo známkou toho, že dětem, které chodí do osmé třídy, toto téma rozhodně není lhostejné. Většina dětí tohoto věku má v dnešní době již bohaté zkušenosti s cigaretami a alkoholem a výjimkou není ani marihuana. Bylo pro ně tedy velice poučné a působivé slyšet, že lidé těžce závislí na marihuaně, pervitinu nebo jiných drogách také začínali nevinným experimentováním s alkoholem a cigaretami, jako dnešní mládež. Všichni tři pánové se shodli, že ač tomu tak nemusí být vždycky, tak jedním z nejvíce rizikových faktorů pro vznik závislosti je také parta. Na závěr dali pacienti dětem rady, aby se vyvarovaly stejných chyb a popřáli jim hodně úspěchů.

Preventistky Městské policie Havlíčkův Brod pravidelně pořádají besedy s dětmi na téma závislost na školách. Formou besedy s pacienty se dětem dostalo spoustu důležitých informací zase z jiné strany, což je velice pozitivní v oblasti prevence.