„Zájmový kroužek přihlášené  děti navštěvují v průběhu školního roku přímo na služebně městské policie. Mají možnost nahlédnout do prostor, kde mají strážníci své zázemí. Mohou si prohlédnout všechny pomůcky, které strážníci ke své práci potřebují, včetně služebního vozu a kamerového systému,“ uvedla Věra Vaňkátová z odboru prevence Městské policie v Havlíčkově Brodě.

Spokojeni jsou děti  i jejich rodiče

„Dcera navštěvovala kroužek mladých strážníků, absolvovala i tábor, který v létě městská policie pořádala a byla nadšená. Náplň kroužku, například měření rychlosti, střelba, rozeznávání dopravních značek, informace, co jsou to přestupky,  to vše pro ni bylo moc zajímavé. Mně osobně se líbilo, jak strážnici vedli dětem z kroužku sešity, které teď pro ně budou pěknou vzpomínkou,“ svěřili se například manželé Horáčkovi z Havlíčkova Brodu.

„Pro našeho Jonáše byl tábor městské policie první tábornickou zkušeností, která kladně ovlivnila jeho postoj k takovýmto aktivitám. Je nadšený ještě dnes.  A co nás s manželem nejvíc dostalo? Začal nám spisovně odpovídat ano, ačkoli z tábora se většinou vozí slova tvrdšího kalibru,“ prozradila i Dana Vencová. Podle jejího názoru si brodští strážníci zaslouží velké poděkování.

Každý „mladý strážník“ dostane při své práci v kroužku své vlastní identifikační číslo a sešit  s vlastní fotografií v policejní uniformě.  „Pro děti je na služebně vyhrazena speciální místnost. Pomocí her a soutěží se učí být správnými účastníky silničního provozu, a to jak chodci, tak cyklisty i spolujezdci. Poznávají, jak komplikované jsou mezilidské vztahy. Jak se chovat k cizímu zvířeti, co udělat s nalezenou injekční stříkačkou, jak poskytnout první pomoc, jak se  chovat na cestě ze školy a do školy, co se může všechno stát, když jsou děti samy doma. Dozvídají se o škodlivosti alkoholu, kouření a drog. Zjišťují, co je šikana, kyberšikana, i to,  jaká na ně číhají nebezpečí na internetu,“ konkretizovala činnost kroužku  Vaňkátová.

„Mladí strážníci“ se dostanou i do terénu. Poznávají detailně město Havlíčkův Brod, dívají se na něho „očima strážníka“, vyhledávají přestupky, zkouší si  měření rychlosti aut  radarem.

Poznat rizika

„Po absolvování ústních a písemných testů, fyzických testů a střelby ze vzduchovky, jsou pak na radnici za přítomnosti starosty a ředitele městské policie oficiálně jmenováni mladými strážníky. Dostanou osvědčení, odznak a drobné věcné dárky,“ doplnila Vaňkátová.

Cílem kroužku  je  motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat všechna rizika, která je dennodenně obklopují. Děti dostanou možnost pohlédnout na veškerou problematiku z druhé strany a zároveň navázat dobrý vztah s policií. Městská policie si od toho slibuje větší bezpečnost dětí a motivaci k tomu, aby stáli na správné straně zákona.