Pravidelná setkání se konají každý čtvrtek od 17 hodin. Tenktokrát se zaměřením na prastaré taoistické učení, které po celém světě proslavila kniha Tao te ťing sepsaná pět století před naším letopočtem čínským filozofem Lao-c'. Akci zpestří i hudební doprovod na indický strunný nástroj sitár.

Náboženská společnost českých unitářů je nejmenší z registrovaných náboženských společností v České republice. Přesto má na našem území poměrně dlouhou a zajímavou tradici. Unitářství se v někdejším Československu rozšířilo během meziválečného období. K nejznámějším členům patří manželka prvního československého prezidenta Charlotta Garrigue-Masaryková. Brodští unitáři se označují za otevřené duchovní společenství lidí, kteří mají společné sociální a kulturní cíle a zájmy. Společná setkání v rámci odborných přednášek a diskuzí pak mají lidem přinést vzájemnou inspiraci.

„Jsme místem, kde si nasloucháme, pomáháme a vzájemně se podporujeme. Chceme přispět světu, aby byl lepší. Čerpáme z našich ideálů, životních zkušeností a staletých tradic našeho společenství, jehož základními principy je svoboda, rozum a tolerance,“ říká Jana Komárková, která patří k zakládajícím členům místní unitářské skupiny. Ta lidem kromě společných setkání nabízí také další služby, mimo jiné i manželský obřad.

„Obřad je určen pro všechny páry, kteří chtějí vstoupit do manželství. Unitářská svatba je plně legální a je zajímavou alternativou ke klasickému náboženskému i úřednímu sňatku. Na rozdíl od tradičních církevních svatebních obřadů zde lidé nemusí prokazovat svou ideologickou způsobilost ani absolvovat přípravné pohovory, které mají budoucí novomanžele prověřit, zda opravdu splňují požadovaná kritéria,“ doplnila Jana Komárková. O obřady je podle ní velký zájem a většina termínů je již naplněna.

Unitáři v Havlíčkově Brodě působí od dubna letošního roku. Do konce měsíce si pro veřejnost připravili i další zajímavé akce. Příští čtvrtek třeba Letokruhy duše o tom, jak pracovat s životními zkušenostmi, zážitky a pocity, a 28. dubna sobotní putování českou krajinou s názvem Spiritualita v díle českých básníků. Účastníci se mohou těšit na výlet do míst, která jsou úzce spjatá s básníky Otokarem Březinou nebo s Ivanem Martinem Jirousem.