Přesvědčena je o tom havlíčkobrodská radnice.

Ta se již nějaký čas snaží dohodnout, a to především s vysočinským hejtmanstvím, aby připravovanou opravu mostu přes potok Žabinec, který stojí v bezprostřední blízkosti této křižovatky, rozšířil o výstavbu dvou odbočovacích pruhů. Konkrétně pak ve směrech Lidická – Dolní, tedy od Jihlavy, a Dolní – Masarykova, ve směru na Kolín.

„Díky těmto pruhům by se žádoucím způsobem zvýšila průjezdnost a kapacita křižovatky. Stejně jako k tomu došlo v roce 2009 po zprovoznění odbočovacího pruhu ve směru Humpolecká – Lidická a dále na Jihlavu," uvedl havlíčkobrodský radní Libor Honzárek. „Spojit opravu mostu s výstavbou odbočovacích pruhů se přímo nabízí. Doprava i nadále poroste a v budoucnu stejně bude nutné křižovatku tímto způsobem upravit. Tak proč to neudělat současně při jedné uzavírce a navíc za cenu, která bude v porovnání s příštími léty zcela určitě podstatně nižší," pokračoval Honzárek.

Rekonstrukce mostu, který již není v optimálním stavu, spojená s případným rozšířením o dva zmíněné pruhy, by podle předběžných propočtů přišla na necelých čtyřicet milionů korun.

Vzhledem k tomu, že by šlo o rekonstrukci a stavbu na objektech tří vlastníků, i financování by bylo vícezdrojové. „Kraj Vysočina by se na stavbě mohl podílet sumou ve výši zhruba šestadvaceti milionů korun, město Havlíčkův Brod osmi až devíti miliony korun a jihlavské Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) asi pěti miliony korun," nastínil Honzárek. Ten dodal, že s uvedeným podílem města, za který by byly pořízeny nové chodníky, veřejné osvětlení, světelná signalizace a další součásti,  již vyslovilo souhlas i zastupitelstvo. „Zastupitelstvo současně pověřilo radu města, aby o této stavbě dále jednalo s krajem i ŘSD," řekl Honzárek a připomněl, že některá jednání se zástupci kraje již proběhla. Prozatím ale bez konkrétnějšího výsledku.

„Ano, počítáme s případnou finanční spoluúčastí. A to především proto, že se jedná, tedy v případě výstavby odbočovacích pruhů, o úpravu komunikace, která je v naší správě," zareagovala ředitelka jihlavského ŘSD Marie Tesařová.

Termín zahájení stavby není v tuto chvíli znám. Hovoří se ale o letech 2015 nebo 2016.