Rozpočet města přitom počítal s jednadvacetimilionovým deficitem. „Příjmy města se ale proti původnímu plánu zlepšily, také se neuskutečnily některé plánované výdaje," uvedl starosta Jan Tecl. Na letošek město přesunulo kupříkladu rekonstrukce některých ulic.

Skutečné loňské příjmy města činily 492 milionů korun, utraceno z nich bylo 473 milionů.

„Přebytky hospodaření z minulých let použijeme jako zdroj pro financování dalšího rozvoje města či komunálních služeb," uvedl starosta.

Zastupitelé Havlíčkova Brodu, kde žije třiadvacet tisíc lidí, schválili pro minulý rok rozpočet s příjmy 424,5 milionu korun a výdaji 445,5 milionu. V průběhu roku zastupitelé položky rozpočtu upravovali.

Za investice město vloni podle údajů na svém webu zaplatilo 113 milionů. Nejvíc, dvacet milionů, plynulo na opravy místních silnic a chodníků. Radnice se podílela i na pracích spojených s rekonstrukcí a rozšířením silničního mostu u světelné křižovatky, šlo o stavbu, kterou prováděl kraj. Za dvanáct milionů město odkoupilo podíly ve společnosti Kulturní dům Ostrov, další peníze plynuly třeba na obnovu radnice.

Mezi investice odložené na letošek patří rekonstrukce ulic Konečné a Mírové. V prvním případě požádali o posunutí správci technických sítí, kteří tam chtějí opravit svá zařízení. Vybudováno zatím není ani přístaviště člunů a molo na břehu Sázavy u kulturního domu, na což mělo město loni v rozpočtu připravené dva miliony. Také tento záměr plánuje radnice uskutečnit během letoška.