Rozhodlo o tom mimořádné zastupitelstvo.

„Zastupitelé posuzovali využití lokality Koubek dle studií architekta Jiřího Marka a architekta Václava Marka. S podrobnou studií obou architektů se mohli zastupitelé seznámit již v únoru tohoto roku ve velké zasedací místnosti městského úřadu," informoval tajemník městského úřadu Jiří Fišera.

Obě studie byly též zveřejněny na webových stránkách města. Kromě zařízení pro seniory a startovacích bytů by mělo na Koubku vyrůst také nové sportovní zařízení s fitness centrem. „Pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů do oblasti sociální péče je potřeba, aby město bylo na tuto možnost připraveno. Vzhledem ke skutečnosti, že později projevil zájem o část této lokality i soukromý investor, který zde chce vybudovat zařízení pro sportovní využití, jako fitness, solárium, wellness, bylo rozhodnuto doplnit studii o tento objekt," upřesnil tajemník.

Zahájení stavby se zatím odkládá

Z obou variant byla vybrána studie architekta Jiřího Marka. Pro tuto variantu hlasovalo podle tajemníka šestnáct zastupitelů z devatenácti přítomných, dva byli proti, jeden se zdržel. „Termín uskutečnění stavby jednotlivých etap stavby zatím není znám. Jako první by to byla výstavba domu s pečovatelskou službou a jako poslední by se stavěly objekty se startovacími byty," dodal tajemník. Podle účastníků diskuse nebyl průběh mimořádného zastupitelstva zrovna nejklidnější.

„Záměrem bylo na pozemku postavit dům s pečovatelskou službou v kapacitě 50 míst s možností rozšíření o dalších 50 lůžek. Dále zde měly být umístěny objekty se startovacími byty s kapacitou pro 20 rodin," informoval o projektu chotěbořskou veřejnost architekt Jiří Marek.

Pozemek se nachází v lokalitě poblíž zimního stadionu, kolem je již zástavba rodinných domků.

Nejvýraznějším objektem má být podle architekta dům s pečovatelskou službou obklopený zelení. Startovací byty mají být ve dvou objektech, v každém bude 12 bytů. Časem by se počet bytů mohl ještě zvýšit. Průběh mimořádného zastupitelstva nebyl ale zrovna nejklidnější. Většina připomínek se týkala například výstavby startovacích bytů, zda město Chotěboř něco takového potřebuje, a jestli by aspoň část domů s pečovatelskou službou nemohla být domem pro seniory s celodenní péčí, na rozdíl od domu s pečovatelskou službou, kde se péče poskytuje jen po určitou denní dobu.

Fitness centrum budí rozpaky

S rozpaky se u některých diskutujících setkal záměr postavit v areálu také fitness centrum, které bude provozovat soukromník. O projektu se debatuje i na chotěbořském webu. Například Martin Lachman by lokalitu Koubek využil úplně jinak.

„Je nevhodné velký prostor přístupný od hlavní silnice oddělit od dalšího prostoru před zimním stadionem, od sportovního a kulturního jádra Chotěboře! Proč má pár startovacích bytů navždy zrušit využití lokality Koubek? Pro startování stačí někde zastrčený panelák a ne dvoupatrová řadovka na luxusním místě. Účelový pečovatelský dům by své služby mohl plnit také jinde. Když už na Koubku, tak na rohu u ulice U Čížkovy Studánky, aby hůře chodící důchodci to měli opravdu blíž k zdravotnímu středisku, za nákupem. Soukromé aktivity by měly být také jinde na soukromém pozemku. Je toto zveřejněné využití již definitivní? Vidím to jako ukvapený krok, špatným směrem," vyjádřil se jeden z diskutujících.

„Dům s pečovatelskou službou je bezesporu záměr správný i výběr I. varianty. Spojovat ho však s výstavbou startovacích bytů nebo fitcentra? Pro tato zařízení je tohoto prostoru škoda. Já osobně bych viděl umístit do tohoto prostoru ještě jeden stejný objekt, jako bude pečovatelský dům vše situovat do krásného parku, kde by tito senioři mohli procházet, posedět na lavičkách, popovídat mezi sebou, či i s mladými maminkami, které by park též jistě ocenily při procházkách se svými miminky," navrhl radním Pavel Kejř.

Podle zastupitelů vítězná územní studie ale musí být přepracována tak, aby výstavba startovacích bytů byla odložena až do poslední etapy stavby a aby do ní byla zahrnuta i stavba sportovního zařízení.

Podle vedení města v následujících měsících bude mít chotěbořská veřejnost možnost se k finální podobě všech plánovaných objektů vyjádřit a vznést také svoje případné připomínky.