Objekt z roku 1885, ve kterém jsou umístěny učebny pro 1. až 5. ročník (druhý stupeň základní školy v Okrouhlici není pozn. aut.), je totiž už v poměrně značně nevyhovujícím stavu.

„Byly by zde hlavně potřeba nové izolace, neboť budova je dost vlhká. A hodilo by se i nové zateplení, nebo prostory pro zázemí, jakými jsou třeba šatny," konstatoval starosta Okrouhlice Vladimír Šimek. Řešení toho problému však podle starosty naráží na nedostatek financí. Opravy by prý totiž podle odhadů mohly vyjít až na třináct miliónů korun. V Okrouhlici už bylo před časem vážně nakročeno k vybudování úplně nového objektu, který by navazoval na zdejší mateřskou školku, jež byla nově otevřena zhruba před deseti lety, a jídelnu.

„Měli jsme vypracovaný projekt i stavební povolení. Chtěli jsme na tuto akci získat dotaci z Regionálního operačního programu, jenže to se bohužel nepodařilo," posteskl si starosta Šimek. Děti ze současné historické budovy navíc musí na jídlo i tělocvik přecházet přes obec.

Podle Šimka by tak bylo nutné na generální opravy stávající školy sehnat dalších zhruba pět až šest miliónů korun. „Pět máme totiž ve své rezervě a část bychom si mohli půjčit," vypočítal starosta obce. Dalším problémem je podle něj i fakt, že rozsáhlou rekonstrukci nelze dělat za provozu. „Děti nemáme kam jinam umístit, a pokud by museli třeba rok jezdit do jiných škol, kdo ví, zda by se do té naší vrátili," zamyslel se Vladimír Šimek.

Do budovy základní školy v Okrouhlici, ve které se narodil známý český malíř Jan Zrzavý, v současné době dochází 53 dětí.
S nevyužitou kapacitou naopak nemají problém právě ve zdejší mateřské školce. „V roce 2001 byla otevřena pro 30 dětí a nedávno jsme museli kapacitu o dalších patnáct rozšířit. A je tu stále plno," zakončil starosta Okrouhlice.