„Rekonstrukce budovy bývalé ekonomické školy by měla umožnit rozšíření služeb, které poskytuje příspěvková organizace města Havlíčkova Brodu pod vedením ředitelky Magdalény Kufrové,“ informovala o plánované změně místostarostka Ivana Mojžyšková. Jak dodala, nyní odešla z radnice žádost na Radu Kraje Vysočina o zařazení do krajské sítě sociálních služeb.

„A to konkrétně o sociální službu provozování azylového domu. Sociální služba by byla určena pro cílovou skupinu rodiče a rodiny s dětmi a ženy v nepříznivé životní situaci. Počítá se s cca 12 bytovými jednotkami,“ upřesnila místostarostka.

Dále město plánuje do objektu přesunout středisko pečovatelské služby z Domova pro seniory Reynkova. Pečovatelská služba je nyní v nevyhovujících prostorách a přemístěním do středu města bude služba pro obyvatele města mnohem více vyhovující.

„Přesunutím administrativy, což je účetní, ekonomka, personalistka a další, by se v Domově pro seniory Reynkova uvolnily prostory v přízemí, které by se daly přestavět na nové kapacity služby - domov pro seniory. Tedy pobytovou službu, o kterou je vzhledem ke stárnutí populace stálý zájem,“ zdůraznila místostarostka Mojžyšková s tím, že s touto změnou by došlo ke zlepšení standardu pro poskytování pomoci, těm kteří to nejvíce potřebují. „Tato pomoc by byla poskytována v součinnosti se střediskem pečovatelské služby, například by to byla i osobní hygiena - sprcha, WC, možnost vyprání prádla,“ podotkla Mojžyšková.

Město Havlíčkův Brod vyřeší budováním azylového domu dva problémy. Jednak posílí sociální služby a za druhé vyřeší letitý problém co s budovou bývalé obchodní akademie U Trojice. Jak psal už zhruba před šesti lety Havlíčkobrodský deník, v budově mělo vzniknout školicí centrum. Tento záměr společnosti Futurum Regnum ale nevyšel. Město jí vypovědělo po dvou letech nájem a zkoušelo budovu prodat. Proti takovému kroku se na jednání zastupitelstva rázně postavil Jiří Čáslavský (ČSSD). Ten tvrdil, že budovu takového významu nemá město prodávat.

"Už dvakrát jsem navrhoval, ať necháme zpracovat studii, zda by byla vhodná pro umístění krajské knihovny," prohlásil Čáslavský. Jenže neprošel ani záměr změnit budovu U Trojice v sídlo krajské knihovny, město mělo s knihovnou jiné plány.

Obchodní akademie sloučená s hotelovou školou prostory historické budovy v centru města, hned vedle gymnázia a základní školy ve Štáflově ulici, opustila k prvnímu září 2009. Přesunula se do rekonstruovaného a rozšířeného sídla hotelové školy v ulici Bratříků. Budova U Trojice byla postavena jako sídlo pro tehdejší obchodní akademii roku 1913, v současné době je opuštěná.