Kritice z úst bývalého starosty čelí městský úřad v Přibyslavi, ale ani v Krucemburku to zřejmě nebude jednoduché. Stížnost na porušení zákona o obcích, kterého se měl dopustit současný starosta Krucemburku, Otto Kohout, řešilo v diskusi nové zastupitelstvo. V tomto případě se jedná o zametací vůz.

Podle starosty Otto Kohouta proběhlo na úřadě městyse předání agendy z rukou bývalého starosty Jiřího Havlíčka v pořádku, ale po převzetí Otto Kohout zjistil, že musí v nejbližších dnech podepsat smlouvu na zametací vůz, která nebyla předem schválena zastupitelstvem a je nutné ji poslat na fond. Oznámil také, že mu bývalý starosta v telefonickém rozhovoru při předání agendy obce slíbil, že mu dá čas na předání obce a žádný termín nebude hořet.

Podle bývalého starosty Jiřího Havlíčka ale Otto Kohout porušil zákon o obcích tím, že dovezl podepsaný návrh kupní smlouvy na zametací vůz do Prahy.

Podle Kohouta byl do Prahy odvezen nepodepsaný návrh kupní smlouvy a potřebné doklady do Prahy proto, aby obci nevznikla škoda, kdyby byla dotace zamítnuta.

„Tento postup byl předem vyjednaný s manažerkou Fondu životního prostředí a podepsaná kupní smlouva bude zaslána na fond po podepsání zastupitelstvem," informoval zastupitele Otto Kohout. Zastupitelstvo rozhodlo, aby nový starosta smlouvu na zametací vůz podepsal.