V bezprostřední blízkosti silnice se na louce objevilo hned osm Čápů bílých. Přestože jde o velmi frekventovanou silnici, mnoho řidičů v místě zpomalilo, aby si mohli tyto krasavce prohlédnout. Proto bylo štěstí, že se nestala nějaká nehoda.