Mladí hasiči připravili na čtvrteční podvečer stezku se soutěžemi, která byla určena nejen dětem, ale i dospělým. Kdo ji prošel a nasbíral za dovednosti body, dostal malou odměnu. Ze soutěžících byli vylosováni tři, kteří obdrželi ceny za účast. Byli jimi Scarlet Fárka, Tereza Nováková a Marie Svobodová.

Na akci se sešly „místní čarodějnice a čarodějové". Mezi nimi vybírala porota tvořená starostou hasičů, Jakubem Dobrovolným, starostou obce Jaroslavem Krédlem, starostou TJ Sokol, Dušanem Svobodou a Romanem Hyršem tu nejhezčí. Rozhodování bylo velmi těžké. Letošní nejlepší čarodějnicí se stala Kristýnka Peňázová, na druhém místě se umístila Kamilka Křivská a na třetím Vítek Rejzek. Všichni vybraní dostali diplom a odměny. Menší ocenění získaly rovněž zbylé kolegyně. Zvláštní cenu obdržela čarodějnická babička, Marie Fousková.

Jakmile se zešeřilo, byla zapálena hranice pod fotbalovým hřištěm. Tím ale zábava nekončila, pro účastníky bylo připraveno posezení s občerstvením a opékáním uzeniny u ohýnku, a tak se všichni rozcházeli v pozdních večerních hodinách.

Lenka Hyršová