U zrodu časopisu stála dcera učitelky Zdeňky Konupkové, která také navrhla, aby časopis vycházel pod názvem Pavouk.

„Jednak jí byli, a stále jsou, pavouci sympatičtí, a kromě toho má osm pavoučích noh symbolizovat i osm stran a osm článků v každém vydání. Svou roli sehrál i fakt, že pavouk je symbolem štěstí a také pracovitosti," usmála se Konupková.

Řada ocenění

Z časopisu Pavouk nemají radost jen ve Štokách, líbil se i porotcům několika soutěží, jichž se redakce zúčastnila. Pavouk získal vloni a také letos první místo v soutěži školních časopisů žáků prvního stupně v Kraji Vysočina. V roce 2015 byl osmý v celorepublikové soutěži a ceny poroty sbíral i v národních soutěžích konaných v letech 2009 a 2010.

„Za získaná ocenění a také za celoroční práci jsem chtěla členky stávajícího redakčního kolektivu odměnit i exkurzí v Havlíčkobrodském deníku. Oslovila jsem proto šéfredaktora Jaromíra Kulhánka a on mi místo exkurze v kancelářských prostorách nabídl návštěvu členů redakce přímo u nás ve škole. Současně mi navrhl, že kromě názorné ukázky, jak se Deník připravuje, vyrobí redaktoři s dětmi i speciální vydání Pavouka," pokračovala Konupková.

Malé redaktorky Pavouka se na setkání, ke kterému došlo v průběhu minulého týdne, dobře připravily. Vyzpovídaly ředitele školy Petra Jakeše, nachystaly podklady pro anketu s žáky školy, devět obrázků komiksu s letní tematikou a také článek a fotografii o návratu čápů do Štoků.

„Vybaveni těmito podklady jsme se pustili do práce. S dětmi jsme diskutovali o tom, co a kam umístíme, společně jsme přemýšleli o nejvhodnějších titulcích, úvodních větách článků a redakční fotograf Libor Plíhal nejen vše dokumentoval, ale pořídil také titulní fotografii speciálního vydání Pavouka," popsal redaktor Havlíčkobrodského deníku Filip Brož. Výsledkem pak bylo dvacet vydání, které již redakce Havlíčkobrodského deníku do Štoků doručila.

„Děti byly doslova nadšené a společná práce se jim moc líbila. Věřím, že se s redaktory Havlíčkobrodského deníku po prázdninách znovu setkáme," řekla Konupková.