„Do 21. října letošního roku budou v havlíčkobrodské železniční stanici probíhat stavební práce na rekonstrukci kolejí, nástupišť, podchodu, výtahů a informačního systému pro cestující," uvedl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. Stavba je rozdělena do několika částí. „Omezení provozu v jednotlivých etapách bude vždy, a to v dostatečném časovém předstihu, zveřejněno na vývěsní tabuli přímo v hale budovy železniční stanice. V některých etapách bude podchod na jednotlivá nástupiště pro veřejnost zcela uzavřen," upozornil Ptačinský.
Příchod cestujících k vlakům a také odchod cestujících od vlaků bude v těchto případech zajištěn prostřednictvím úrovňového přechodu a za asistence zaměstnance SŽDC. „Cestující musí počítat i s tím, že v některých fázích nebude v provozu informační zařízení Pragotron. O příjezdech a odjezdech vlaků budou informováni náhradním způsobem," pokračoval Ptačinský. Ten zdůraznil, že po celou dobu trvání rekonstrukce je nezbytné, aby cestující dbali své osobní bezpečnosti a věnovali zvýšenou pozornost rozhlasovému hlášení a řídili se pokyny zaměstnanců SŽDC.

Stavební práce za sto třicet milionů korun provede sdružení firem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, Habau CZ a GJW. Deníku to sdělil Petr Suchý, ředitel a předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod.

„Opraveny a zmodernizovány budou především plochy druhého a třetího nástupiště a přilehlého kolejového svršku i spodku. Stavbu před několika dny odstartovaly demoliční práce, práce na odvodnění a rekonstrukce tělesa výtahu na čtvrtém nástupišti," řekl Suchý.
Druhé a třetí nástupiště se moderních výtahů dočká také. Obě nástupiště budou navíc nově vydlážděna a dělníci na nich položí i bezpečné nástupní hrany. Ukotví i nové ocelové nosníky a postarají se o zastřešení, osvětlení a montáže moderních informačních tabulí. Jednotlivé vchody do podchodu budou proskleny. „Modernizace se dočká také vlastní podchod. Po izolačních pracích přijde na řadu výměna podhledů, pokládka dlažby, instalace nového osvětlení a závěrečné vymalování," popsal Suchý.

Na modernizaci zbývajících nástupišť si ale cestující budou muset ještě nějaký čas počkat.

„Investor, tedy SŽDC, má v plánu i modernizaci dalších nástupišť. Podle informací, které mám k dispozici, pracuje v současné době na projektové dokumentaci," uvedl v této souvislosti Suchý.

Stavební práce v havlíčkobrodské železniční stanici by neměly mít dopad na odjezdové a příjezdové časy jednotlivých souprav. „Přijíždět a odjíždět ale budou z jiných nástupišť. Ta se budou operativně měnit podle postupu prací. Cestující by proto měli pozorněji sledovat informační systém, popřípadě jednotlivá hlášení staničního rozhlasu," doporučila Lenka Horáková, ředitelka jihlavského krajského centra osobní dopravy Českých drah.