Vznikla tady tak nádherná umělecká díla a perknovská vlaková zastávka se může chlubit například indickým Tádž Mahalem, Bílým domem ve Washingtonu, římským Koloseem, egyptskými pyramidami nebo Sochou svobody. Na další části protihlukové stěny jsou pak jednotlivé kraje České republiky a jejich charakteristické motivy.

Na výzdobě této zastávky se podílelo celkem dvacet studentů z učebního oboru malíř. „Studenti měli volnou ruku a na výsledném ztvárnění jsme se dohodli společně,“ pověděl učitel Jan Ruml, který na malby dohlížel.

Brodští studenti na jaře zkrášlí další místo. „Malby na perknovské zastávce sklidily u lidí celkem úspěch, takže po nich se nám ozvala ještě základní škola Štáflova, které jsme vymalovali jídelnu V Sadech. A na jaře plánujeme zkrášlit ještě čelní zeď Pleasu,“ pochlubil se Ruml.

Pozitivní jsou i reakce železničářů. „Máme dlouhodobě dobrou zkušenost s tímto způsobem řízeného graffiti. Oslovili jsme SPŠS Havlíčkův Brod s nabídkou výmalby protihlukových stěn. Vedení školy i studenti tuto výzvu přijali s nadšením. Volba témat byla ponechána na vedení školy a návrh jsme poté odsouhlasili,“ sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš

Kromě estetické funkce plní malby ještě jednu, neméně důležitou. „Na nově vybudované protihlukové stěně u koleje číslo 1 se během stavby objevily opakovaně nepovolené výtvory sprejerů. Uvažovali jsme, jak této činnosti sprejerů zabránit. Na základě předchozích zkušeností jsme se rozhodli vyřešit tento problém se sprejery následujícím způsobem,“ vysvětlil Illiaš s tím, že barvy mladým umělcům proplatili.

Podobné zkušenosti SŽDC i v jiných lokalitách, převážně v podchodech železničních stanic. „I veřejnost reaguje pozitivně na grafické ztvárnění, které se tematicky vztahuje k dané lokalitě a vyzvedává významné prvky obce či okolí. Zájemce o uměleckou výmalbu může podat žádost na Oblastní ředitelství s určením konkrétní plochy a grafickým návrhem, který posoudíme a dále jednáme o podmínkách. Většinou se jednotlivci, či zájmové spolky hlásí SŽDC sami,“ dodal Illiaš.