To je důkazem, že i v okresních podmínkách lze vykonávat kvalitní medicínu. Primář Miláček působil 18 let ve Výboru české pediatrické společnosti, společně se svým lékařským kolegou jako první popsali případ kojeneckého botulizmu ve střední Evropě. V devadesátých letech zastával funkci konzultanta pro Ministerstvo zdravotnictví ČR v oboru pediatrie. Taktéž působil jako lékař-konzultant pro Krajský úřad Kraje Vysočina, byl členem zdravotní komise.

Novorozenecký úsek dětského oddělení havlíčkobrodské nemocnice se stal dokonce prvním zdravotnickým pracovištěm v kraji Vysočina, a třetím v rámci celé republiky, které plně nahradilo zdravotnické pomůcky z PVC měkčeného ftaláty, za výrobky z bezpečnějších materiálů. Na vzácná, poučná i zajímavá setkání s primářem Václavem Miláčkem vzpomíná i Havlíčkobrodský deník. Ještě potom, co se Václav Miláček primariátu vzdal, pracoval jako lékař na ambulanci, kde se věnoval malým pacientům. Podle názoru kolegů i rodičů malých pacientů byl Václav Miláček skvělý lékař, jehož jméno se vrylo do historie české pediatrie a zejména pediatrie v Kraji Vysočina. Člověk s velkým srdcem, plný životní moudrosti a životního optimismu.

Posezení s dobrovolníky
Dobrovolníci oslavili svůj svátek. Na Vysočině pomáhá téměř tři sta dobrovolníků

„Proč jsem chtěl být lékařem? Už ani sám přesně nevím, tato profese ve mně ale vždycky vzbuzovala úctu a autoritu. Původně jsem ani neplánoval být pediatrem, ale při přijímacích zkouškách na fakultu mi zkoušející nabídl pediatrii a už jsem v tomto oboru zůstal. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu v Brně, promoval v roce 1968,“ vzpomínal v jednom rozhovoru primář Miláček. Po celou dobu zůstal věrný Havlíčkovu Brodu, i když měl různé nabídky z vyšších pracovišť, nevyužil je. „Řekněme, že mě k tomu vedly osobní důvody. K tomu krásná příroda, možnost sportovního vyžití, které bych jinde neměl. Nepovažuji to za nic výjimečného. Znám celou řadu kolegů, velmi dobrých lékařů, kteří rovněž dostávali podobné nabídky, přesto zůstali pracovat v okresních nemocnicích,“ podotkl primář Miláček. Jeho zájem o jednotlivé obory pediatrie se samozřejmě s léty měnil. Byla doba, kdy se nejraději věnoval práci s novorozenci, později směřoval zájem k endokrinologii a revmatologii, následně se soustředil na poruchy lipidů a problémy aterosklerozy. Pozice primáře okresní nemocnice je zřejmě trochu jiná, než postavení šéfa kliniky. Ten si asi víc může dopřát luxus věnovat se pouze svému oblíbenému oboru a pokoušet se v něm dokonce objevit něco nového.

Pravda je, že primář okresního oddělení musí alespoň rámcově ovládat všechny podobory, což je někdy dost obtížné. Přednosta kliniky má pro každý obor specialistu. Ale i v okresních podmínkách se dá podle primáře Miláčka v medicíně vykonat a objevit mnoho zajímavého.

NOVÁ BUDOVA. V areálu vedle výpadovky na Humpolec  roste měsíc za měsícem velká budova.
Nové sídlo hasičů roste v Brodě naproti letišti

„Za úspěch považuji svou odbornou práci, na které jsem se podílel společně s kolegou Dr. Miloslavem Neubauerem, anaerobním mikrobiologem havlíčkobrodské nemocnice. Podařilo se nám jako prvním popsat případ kojeneckého botulizmu ve střední Evropě. Pomohla nám v tom náhoda, jak to většinou bývá. Půjčovali jsme si s kolegou navzájem časopisy a tam jsem se dočetl o případu této choroby v USA a uvědomil jsem si, že jedno takové dítě s kojeneckým botulismem leží na našem oddělení. Bylo to v roce 1981 a šlo o tehdy téměř neznámou nemoc, která se datuje jako samostatná jednotka od roku 1976,“ přiblížil primář Miláček konkrétní případ a dodal: „Tehdy šlo asi o měsíc staré dítě s necharakteristickými příznaky. Mikrobiologům se podařilo původce choroby prokázat a výsledky potvrdit i v referenční laboratoři ve Spojených státech. Případ jsme tehdy samozřejmě publikovali.“

Podle primáře Miláčka spektrum nemocí, které u nás léčíme, je jiné, než v době, kdy jako pediatr začínal. Některé choroby prakticky vymizely, některé se objevily, nebo spíš se lékaři už naučili na ně myslet a diagnostikovat je. Rozhodně přibylo civilizačních chorob, ale to je problém celosvětový, proto je logické, že to platí i v takovém okrese, jako je Havlíčkův Brod.

„Nemocnice v Havlíčkově Brodě má už dlouhá léta nadokresní charakter. Myslím, že je na velmi dobré úrovni a není to jenom můj osobní názor. Názory kolegů lékařů, kteří do havlíčkobrodské nemocnice přišli z jiných zdravotnických zařízení, hodnotí velmi dobře i vysoký standard v úrovni osobního jednání a interpersonálních vztahů,“ zdůrazňoval primář Miláček při každé příležitosti.

V roce 2010 byl primář Václav Miláček oceněn od vedení Kraje Vysočina kamennou medailí. V té době mu bylo 66 let. Medaile je určena tomu, kdo se svou dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Poslední rozloučení s primářem Václavem Miláčkem se uskutečnilo jen v kruhu rodiny.