A to nejen atmosférou kouzelného místa, které nebylo v 70. letech zatopeno Švihovskou vodní nádrží, ale i kulturním programem a hlavně pak vnitřními úpravami, jimiž prošel tamní kostel sv. Víta.

„Obnovený presbytář a restaurované pozdně románské až raně gotické nástěnné malby. To jsou dva největší počiny, kterých byl v letošním roce kostel svědkem," upřesnil Marek Hanzlík, kastelán státního hradu v Lipnici nad Sázavou, který v Zahrádce vykonává správu Národního památkového ústavu (NPÚ).

„Odborného restaurátorského zásahu se ujala Lenka Tondlová, posluchačka Fakulty restaurování Pardubické univerzity, pod vedením Jana Vojtěchovského," pokračoval Hanzlík. Ten dodal, že potřebné finanční prostředky získal, a to prostřednictvím veřejné sbírky, Spolek přátel Zahrádky. Stavební úpravy v presbytáři, který v minulých letech prošel detailním archeologickým průzkumem, pak byly hrazeny z rozpočtu NPÚ.

Přemyslovci to nejsou

„Původně jsme se domnívali, že na nástěnných malbách jsou vyobrazeni přemyslovské královské dvojice, neboť Zahrádka má historický vztah k Přemyslovcům a v kostele byly objeveny kosterní pozůstatky, které vykazovaly jisté znaky tohoto českého královského rodu. Nyní se ale spíše přikláníme k tomu, že na malbách jsou vyobrazeny postavy starozákonních králů a královen," uvedl Hanzlík.

Opravou presbytáře, vyčištěním a zajištěním nástěnných maleb ale letos práce v kostele sv. Víta nekončí. Pokračovat budou úpravy jeho exteriéru, a to především položením soklové části omítek.

Kulturní program spojený s Hradozámeckou nocí připravil na dnešní podvečer agilní Spolek přátel Zahrádky.

„V osmnáct a devatenáct hodin se mohou návštěvníci zúčastnit kostýmovaných prohlídek. Od osmnácti hodin bude probíhat i komponovaný tvořivý program pro děti, který vyvrcholí stezkou odvahy. Ve dvacet hodin vystoupí skupina Camerata a po setmění budou promítány dokumenty o záchraně místního kostela," přiblížil za pořadatele Jan Čihák.

Program v Zahrádce pak zhruba ve dvaadvacet hodin zakončí již tradiční ohňové překvapení.