„Díky tomuto pracovišti jsou všechny nástroje, které se používají během operací, při vyšetřeních nebo ambulantních zákrocích, sterilní a bezpečné pro pacienty i personál. Centrální sterilizace nemocnice Havlíčkův Brod je certifikovaným pracovištěm. Posledním auditem prošlo na konci dubna letošního roku,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

„Naším hlavním cílem je zajistit vysokou úroveň a kvalitu sterilizace. Tím se zvyšuje kvalita péče i ochrana pacienta. Na všech úsecích centrální sterilizace jde o velice zodpovědnou a fyzicky náročnou práci,“ prozradila staniční sestra pracoviště centrální sterilizace Dana Vencovská.

A jak centrální sterilizace zajišťuje bezpečí pacientů? „Nástroje ke sterilizaci přicházejí na příjem v průběhu celého pracovního dne. Materiál ke sterilizaci se shromažďuje v přijímací místnosti, kde je přijata elektronická žádanka. Nástroje se odtud vkládají do mycích automatů, ve kterých se dezinfikují, myjí a suší. Po ukončení mycího programu se nástroje balí do jednotlivých obalů, nebo se rozdělují a kompletují pro konkrétní operační výkon. Během tohoto procesu projde ještě každý nástroj pečlivou kontrolou sestry, která jej prohlédne, zjistí, jestli je dobře umytý a zkontroluje jeho funkčnost. Kontejnery i samostatně zabalené nástroje se umístí do sterilizátoru, ve kterém proběhne samotná sterilizace. Sterilní boxy a nástroje se následně distribuují zpět na operační sály i jednotlivá oddělení. Vše se v průběhu procesu několikrát kontroluje,“ popsala proces sterilizace mluvčí Černo.

Úroveň kvality sterilizace podle mluvčí Černo v nemocnici každoročně hodnotí nezávislý audit. Ten posuzuje nejen  oblast hygieny, dezinfekce, sterilizace zdravotnických prostředků, ale i veškeré další činnosti. „Certifikace systému managementu kvality CERTLINE dle normy ČSN EN ISO 13485 zaručuje vysokou úroveň procesu sterilizace, odbornou způsobilost i využívání moderních přístrojových technologií. Pracoviště Centrální sterilizace brodské nemocnice je jeho držitelem od roku 2015. V Kraji Vysočina jde o druhé certifikované pracoviště,“ zdůraznila mluvčí.

„Centrální sterilizace je zdravotnické pracoviště, které zajišťuje přípravu a následnou sterilizaci materiálu včetně demineralizované vody pro všechny operační sály a další oddělení nemocnice. Plní nezastupitelnou úlohu v rámci ošetřovatelské péče jako nejúčinnější složky prevence nozokomiálních nákaz v nemocnici,“ prozradil primář oddělení Centrální operační sály a centrální sterilizace Vít Kaňkovský. Nozokomiální nákaza je podle odborníků přenosné infekční onemocnění vnějšího nebo vnitřního, které vzniklo v souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení

Ročně centrální sterilizací kde funguje skvěle sehraný tým všeobecných sester a sanitářů, projde téměř 117 tisíc kusů různých sterilizovatelných materiálů . Centrální sterilizace je v 2. nadzemním poschodí hlavní lůžkové budovy nemocnice, pod operačními sály. Jak vysvětlila mluvčí Černo, je to uzavřené oddělení, které je rozděleno na čistou a nečistou zónu. Centrální sterilizace je moderně vybavené pracoviště, kde najdeme parní i plazmové sterilizátory, myčky Miele či myčku řízenou ultrazvukem. Tato technika umožňuje sterilizaci materiálů, pomůcek, operačních nástrojů a dalšího materiálů. Sterilizace zajišťuje servis pro všechna oddělení v nemocnici i pro externí žadatele.