„Tak kde vlastně budeme nastupovat a vystupovat,“ ptá se na autobusové zastávce u Ostrova nervozní skupinka studentů brodské Obchodní akademie. Většina z nich jezdí do školy z okolí Přibyslavi nebo Havlíčkovy Borové a České Bělé. Jejich autobusy zastavují v centru u KD Ostrov a studenti se bojí, že zastávka u Ostrova po dobu stavby zruší. „Školní autobus z Přibyslavi zastavuje ráno před osmou u Ostrova, nastupovat budete na stejném místě. Ostatní linky zastavují dopoledne i odpoledne v Brodě až v Bezručově ulici u hotelu Slunce,“ vysvětluje jim trpělivě řidič autobusu Ivo Pleskač a dodává: "Takhle se mě pořád někdo ptá už několik dní už před tím, než uzavírka vůbec začala."

Kvůli uzavírce centra Havlíčkova Brodu by linkovým autobusům naskočily dlouhé minuty zpoždění. Proto se ranní časy odjezdů posunuly. Například obyvatelé Havlíčkovy Borové si musí na autobus ráno přivstat. „Pozor, některé spoje jsou kvůli návaznosti na jiné autobusy a vlaky uspíšeny. Například autobus, který jede ráno v sedm hodin, bude z Havlíčkovy Borové odjíždět už v 6.54. Autobus Havlíčkova Borová Přibyslav jede v 6.53,“ informuje obyvatele na webu městyse Havlíčkova Borová Iva Jarošová.

Uzavírka centra města nekomplikuje život jen cestujícím z autobusů. „Dneska ráno nám zatím nepřijel jeden pekař, zřejmě ho zaskočila zavřená Dolní ulice, tak někde bloudí,“ říkají prodavačky v samoobsluze U Hejkalů v Dolní ulici.

„Tudy nemůžete, musíte to objet,“ říkají dopravní policisté zjevně nervoznímu řidiči, který chtěl v úterý před osmou ráno projet zkratkou z Žižkovy ulice přes most u Rica. „S ohledem na délku a náročnost oprav bude pro osobní auta otevřený most u Rica z Plovárenské na Bělohradskou víc než 20 hodin, ovšem ne mezi sedmou a osmou ráno, v době, kdy tudy chodí děti do školy,“ vysvětluje systém provozu na mostě brodský místostarosta Libor Honzárek.

Omezení se dotkne i Hasičského záchranného sboru. „Jestli to půjde, po dohodě se stavební firmou, budeme projíždět uzavírkou. Jinak budeme mít techniku na parkovišti u kulturního domu Ostrov,“ upřesnil velitel Martin Sedláček. Auta městské policie budou jezdit přes park. Silnici ale používají i chodci, proto tady bude podle Martina Stehna omezena rychlost na dvacet kilometrů,jezdit tudy smí jen městští strážníci a zásobování do školy V Sadech.

Cílem náročné stavební akce, která uzavře centrum Brodu na mnoho měsíců, je stavba velkého kruhového objezdu, který přispěje ke zlepšení plynulosti dopravy v centru města. Celkové náklady jsou zhruba 54 miliony korun, dělí se o ně Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace, a.s.

V rámci stavby dojde ke zjednosměrnění ulice Dolní z Havlíčkova náměstí a ze Žižkovy ulice směrem k mostu sv. Kateřiny. Ve směru od mostu sv. Kateřiny na Žižkov budou auta jezdit jednosměrnou ulicí Na Ostrově, která bude vyúsťovat u vily Loreta,“ přiblížila vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Irena Šedová.

„V Dolní ulici vznikne městský bulvár se zúženou komunikací a rozšířenými chodníky s velkoformátovou dlažbou. Zásobování obchodů usnadní zásobovací zálivy. Obnovenou ulici doplní zeleň a veřejné osvětlení,“ doplnil za město Havlíčkův Brod vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Rozsáhlé práce v ulici Dolní a Žižkova si ale vyžádají dopravní omezení. Dotkne se to i městské hromadné dopravy. Uzavírka začne v1. etapě za mostem přes řeku Sázavu a skončí před křižovatkou s ulicí Na Ostrově. Základní objížďka povede po celou dobu prací, od 2. 3 –30. 11. 2020 po severovýchodním obchvatu města a dále po ulici Masarykova. „V první etapě, která potrvá do konce dubna, řidiči objedou uzavřený úsek směrem ze Žižkova a směrem z Dolní ulice po místních komunikacích. Směrem z Havlíčkova náměstí povede objížďka po severovýchodním obchvatu města,“ upřesnil Beneš. Změny zaznamená i městská hromadná doprava. Objížďkové jízdní řády cestující najdou na webových stránkách Technických služeb Havlíčkův Brod. Vtištěné podobě jsou k dispozici na bus centru v nádražní hale a na městském informačním centru na Havlíčkově náměstí.

Ovšem nové jízdní řády městské dopravy znamenají pro cestující výrazné změny.

Dočasně se ruší linky číslo 1 a 3. Místo nich bude jezdit jedna mezi Perknovem a dopravním terminálem. Další dvě linky pojedou z Perknova na Žižkov a zpátky. Nana Havlíčkově náměstí žádný autobus nezastaví. Ovšem na Havlíčkově náměstí vystupují a nastupují děti ze základních škol, třeba V Sadech nebo Štáflova, stejně tak dospělí, kteří jezdí do města do práce.

„Na náměstí je velké množství aut, je tady parkoviště. Autobus by mohl mít problémy,“ vysvětlil cestujícím Lubomír Hepner z Technických služeb. Jak dodal, technické služby počítají s tím, že cestující budou mít k novému řádu připomínky, takže první dva týdny provozu autobusů městské dopravy budou zkušební. Pak dojde k případným úpravám zastávek i dojezdových časů podle aktuální situace