Je bez peněz. Problémy mělo i s registrací služeb. Hlavním cílem je nás zničit, tvrdí ředitelka CDS, vedoucí, rovněž i zástupce rady rodičů.
CDS vzniklo neformálně na jaře loňského roku. Tou dobou žádalo o registraci. „Která byla ale uměle prodlužována. Nakonec pomohl až Václav Krása z Národní rady zdravotně postižených. Registraci jsme dostali v říjnu," stěžují si ředitelka CDS Iveta Vrbová, vedoucí CDS, Eva Urbanová, a zástupce rady rodičů, Jaroslava Vavřičková. Podle jejich názoru čelí CDS ze strany Kraje Vysočina jednomu protivenství za druhým. „Například v únoru Kraj Vysočina rozděloval zálohové dotace. O nás se vůbec nejednalo, neboť nejsme zařazeni v takzvaném střednědobém plánu sociálních služeb," vysvětluje ředitelka. Střednědobý plán je dokument kraje, na jehož základě kraj shromažďuje seznam sociálních služeb a rozděluje jim peníze.

Jen pro připomínku je třeba uvést, že CDS Barborka vzniklo poté, co se jeho ředitelka, Iveta Vrbová, ve zlém rozešla s vedením Oblastní charity v Havlíčkově Brodě. Opustila stacionář Petrklíč a založila si vlastní sociální službu. Město Ledeč nad Sázavou je tak jediným městem na Havlíčkobrodsku, kde služby zdravotně postiženým poskytují hned dvě zařízení sídlící jen kousek od sebe. Podle ředitelky Vrbové, vedoucí Urbanové a Jaroslavy Vavřičkové, je to právě Charita a její stacionář Petrklíč, kam proudí dotace na provoz, byť si Charita prý peníze nezaslouží. „Charita žádala o dotaci na provoz za více než dva miliony korun. V zálohovaných dotacích dostala 1,140 milionu. O další podpoře za 648 tisíc, se jedná. Barborka má 16 klientů, pět zaměstnanců, přímá péče je poskytována dvanácti klientům. Petrklíč má denně dva až tři klienty. Některým poskytuje jen svoz do školy. Přitom do Petrklíče dochází deset zaměstnanců, což je s ohledem na počet klientů nevyrovnané," stěžuje si Vrbová a její kolegyně.

Petrklíč vzešel z požadavků rodičů

Podle vedení Barborky Charita získala i vysoké dotace ve statisících na provoz sociálně terapeutické dílny, kde pracují sotva čtyři klienti. Podle mluvčí Kraje Vysočina, Jitky Svatošové, kraj vycházel z požadavků rodičů klientů, vedení Oblastní charity Havlíčkův Brod i Ivety Vrbové, a umožnil, aby na výstavbu nového stacionáře Petrklíč v Ledči byly poskytnuty evropské prostředky ve výši téměř 20 milionů korun. Tyto peníze budou muset být vráceny, pokud nebude denní stacionář po dobu pěti let používán.

„Zavázali jsme se usnesením zastupitelstva kraje k tomu, že provoz stacionáře budeme financovat. Závazek začal pro kraj platit letos, registrací provozu stacionáře v nových prostorách. Obsazenost stacionáře nesmí v rámci jednoho kalendářního roku klesnout pod 60 procent. Splnění smlouvy, a možnost přijmout případné opatření, bude možné posoudit po uplynutí kalendářního roku 2015. Tvrzení o špatném obsazení denního stacionáře Petrklíč tedy bude ověřeno řádnou kontrolní činností v termínech podle smlouvy," říká mluvčí.
Podle Svatošové byla činnost CDS Barborka zahájena protiprávně před vydáním registrace.

„Poskytovatel neměl v době aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb oprávnění k činnosti. Poskytoval péči v rozporu se zákonem," upřesňuje mluvčí. Jak dodává, přestože je situace v Ledči rozporuplná, snaží se Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociální věcí, najít řešení.

„Na základě konzultace s ministerstvem však poskytnutí dotace ze státních prostředků není v roce 2015 možné. Přesto byli zástupci organizace Háta, provozující CDS Barborka, na společném jednání informováni o možnosti podat individuální žádost o dotaci přímo z rozpočtu kraje. O ní bude dále rozhodovat rada a zastupitelstvo Kraje Vysočina. Závěrem je třeba říci, že se jedná neobvyklou situaci, když někdo z osobních důvodů dobrovolně přestane využívat službu, která má právně zajištěné financování z veřejných prostředků, a požaduje, bez ohledu na vážnost finančních dopadů, aby z peněz daňových poplatníků byla financována jiná služba," konstatuje mluvčí.

Ad: Centrum služeb Barborka

Oblastní charita Havlíčkův Brod poskytuje služby denního stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou od června roku 2002. Po výstavbě nového stacionáře v ulici Barborka jsme mohli tuto službu na počátku letošního roku přestěhovat do krásných nových prostor „šitých na míru" našim uživatelům.

Začátkem roku loňského paní Vrbová po odvolání z funkce vedoucí odmítla vykonávat práci pedagoga, která jí byla nabídnuta. Raději založila svou novou, zcela nadbytečnou organizaci. Provozuje ji v prostorách, které zdaleka nedosahují takového komfortu pro uživatele jako nově na míru postavený stacionář. V tomto případě je těžké mluvit o zodpovědném jednání ve prospěch uživatelů. Otázkou zůstává, kdo na celé situaci získal. Jsou to opravdu uživatelé? Vedení Oblastní charity Havlíčkův Brod i její zaměstnanci neměli a nemají v úmyslu řešit interní problémy přes média, protože to nikdy k ničemu dobrému nevede. Naopak se snažíme chovat zodpovědně, slušně a chránit naše klienty a jejich rodiny, bez ohledu na to, zda od nás odešli, zůstali, nebo se vrátili zpět k nám. Přesto je na Oblastní charitu Havlíčkův Brod stále útočeno.

V polovině loňského roku se kraj pokusil o smírné jednání u jednoho stolu. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci krajského úřadu, Diecézní charity Hradec Králové, Oblastní charity Havlíčkův Brod, zástupci rodičů uživatelů, paní Vrbová, a také pan Mgr. Krása. Pan Krása sám navrhoval, abychom se pokusili najít společnou řeč poté, co z úst paní JUDr. Švarcové zaznělo, že pokud není služba zařazena do střednědobého plánu kraje, nemůže žádat o dotace, i když získá registraci. Oblastní charita Havlíčkův Brod se po tomto jednání opět omluvila všem rodičům za výroky, které mohly být rodiči nešťastně vnímány, a vyzvala je k další možné spolupráci. Někteří rodiče této výzvy využili. Oblastní charita Havlíčkův Brod zůstává i nadále otevřena pro ostatní, i ty, kteří od nás odešli. I ty, kteří přicházejí poprvé.
Počet uživatelů služby postupně narůstá, využívají stacionář v takové míře, jak to vyžaduje jejich momentální zdravotní a sociální stav. Respektujeme plně potřeby našich uživatelů a jejich rodin. Pokud někdo potřebuje pomalý a pozvolný přesun z domácího zázemí do zařízení jako je stacionář, my toto respektujeme. V dlouhodobých plánech uživatelů počítáme s postupným navyšováním rozsahu poskytovaných služeb. Souvislost mezi počtem uživatelů a počtem zaměstnanců se váže na míru potřebné podpory. Například ležící uživatel potřebuje větší péči, než uživatel, který se sám nají, dojde si na WC, sám se oblékne. V Petrklíči je aktuálně 8 uživatelů. Postupně nám přibývají. Naše služby jsou uživatelům poskytovány dle platného ceníku v souladu se zákonem o sociálních službách. Příjmy za služby meziročně poklesly pouze o necelých 13 %. Aktuální počet uživatelů sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou, která zůstala v původních prostorech v Pivovarské ulici, je 7.

A závěrem? Paní Vrbová vychází pouze ze svého pozorování dění na ulici, která obě zařízení odděluje. Vychází ze svého subjektivního dojmu, který je v tomto případě mylný. Kolik organizace má, či nemá klientů, zaměstnanců, a za co ten či onen uživatel platí, to může kontrolovat registrační orgán. Ten, který poskytuje příspěvky na službu. Rozhodně to není paní Vrbová. Obecně preferujeme poskytování kvalitní péče našim uživatelům před psaním článků do novin.

OCh Havlíčkův Brod, Bc. Anna Blažková, ředitelka, Mgr. Lenka Vencová, vedoucí Petrklíče