Zvýší se tím bezpečnost chodců, přibudou nové silniční přechody i tolik potřebná parkovací místa.

Investovat do akce bude město Ledeč společně s Krajem Vysočina. „V rámci plánované úpravy křižovatky mezi autobusovým nádražím a parkem na Husově náměstí bychom rádi nejdřív informovali o průběhu prací prováděných v souvislosti s touto úpravou," sdělila referentka Jana Merunková z oddělení majetku a investic Městského úřadu v Ledči nad Sázavou.

V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci a rovněž je třeba získat všechna potřebná vyjádření dotyčných úředních orgánů a osob, která jsou nutná pro vydání územního rozhodnutí a následné stavební povolení.

„Projektovou dokumentaci zpracovává společnost Grebner Praha. Jedna se o rozšíření chodníku v místě, kde je v současné době chodník velmi úzký. Konkrétně je to úsek vedoucí od domu číslo 239 směrem k lékárně. V tomto úseku je velmi problematické projet například s dětským kočárkem," zdůraznila referentka Merunková. Jak následně doplnila, ve střední části úseku, za bývalým domem dětí, by mělo rovněž dojít k navýšení počtu parkovacích míst. „Bude se jednat o takzvané šikmé stání, které bude rovněž i v prostoru před hotelem Kaskáda, a to včetně nových stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace," upřesnila Merunková.

Díky stavebním úpravám budou vybudovány dva nové přechody pro chodce dle platných norem, které umožní v této části náměstí bezpečně přejít. Rovněž se změní i vzhled přilehlého parku. Jeho plocha bude zpevněna, přibudou nové lavičky a další mobiliář. Zlepšit by se měl výrazně i prostor pro zásobování některých okolních obchodů.

„Bude to konkrétně v místě před budovami číslo 56 a 19. Samotná realizace by měla proběhnout v roce 2017 ve spolupráci s Krajem Vysočina. Co se týče investora, pak investorem bude město Ledeč nad Sázavou a Kraj Vysočina, neboť komunikace je ve vlastnictví Kraje. V tuto chvíli probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a nemáme tedy ještě k dispozici celkový rozpočet projektu a tedy ani rozdělení nákladů mezi oba investory," doplnila další informace Jana Merunková. Na výši celkových nákladů bude mít samozřejmě vliv i výběrové řízení, které bude na zhotovitele stavebních prací provedeno a v soutěži získaná cena se bude lišit od ceny rozpočtované.