„Poskytujeme zde služby osobám s poruchami komunikace způsobené sluchovým postižením. Jedná se převážně o osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé ale poradíme i těm, kteří s nedoslýchavými přicházejí do kontaktu, ať už jde o rodinné příslušníky, úředníky, učitele, zaměstnavatele, ale i veřejnost. Radíme jim jak s neslyšícími komunikovat,“ říká Ivana Kohoutová ředitelka Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s.

Sluchově postiženým klientům poskytuje kancelář základní sociální poradenství, které je bezplatné. „Takto pomáháme řešit nedoslýchavým a neslyšícím jejich sociální situaci. Poskytujeme jim informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci. Dále poskytujeme tlumočnické služby pomocí českého znakového jazyka, artikulační tlumočení, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci, které vedou k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí,“ vysvětluje Kohoutová.

V poradně získají klienti se sluchovým postižením rady týkající se kompenzačních pomůcek a sluchadel, dozvědí se, za jakých podmínek si mohou tyto pomůcky zapůjčit. „ Provádíme drobnou údržbu sluchadel, například čištění takzvaných olivek, výměny hadiček, distribuci baterií a ostatního příslušenství,“ dodává Kohoutová, ale jak vzápětí zdůrazňuje centrum neposkytuje tlumočení do mezinárodního znakového jazyka, poradenství v oblasti trestního a obchodního práva, dále daňové a finanční poradenství. „Neposkytujeme servis vnitřních dílů sluchadel, ale jsme schopni zajistit jejich opravu,“ dodává Kohoutová.

Malý Daneček ve Středisku rané péče při havlíčkobrodské Charitě trénuje i pozornost a soustředění.
Věci, které jiným překáží, mohou dvouletému Danielovi zaplatit lázně