Zde se místní mohou setkávat, odpočívat, pořádat různé společenské akce, například rozsvícení vánočního stromu. S ostatními částmi obce spojí náves nový chodník.

V plánu jsou také turistické informační tabule, které návštěvníky seznámí s historií obce a památkami v okolí.

Předpokládaná cena úprav návsi je asi 160 tisíc. Proměnu centra obce si obyvatelé Stupárovic vyžádali v projektu TvořímeGJ, který vyhlásila už podruhé radnice v Golčově Jeníkově. Jeho cílem je dát obyvatelům Jeníkova, ale i okolních obcí možnost, aby se podíleli na změnách v místě, kde žijí s finanční pomocí radnice.