Rychlejší identifikaci pacienta by u nás uvítaly ale hlavně nemocnice. „Takovou aktivitu vítáme a podporujeme,“ říká mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo, nicméně, byť, jak dodává, má nemocnice v tomto případě určitý zavedený systém, který jim pomůže určit pacientovu totožnost, pokud ji nemocnice nezná. „Tak u nás se situace řeší následovně – pokud záchranná služba přiveze pacienta, u něhož se nepodařilo zjistit jméno nebo jiné potřebné identifikační náležitosti, označíme si pacienta jako neznámého a vše nahlásíme Policii ČR,“ popisuje takovou situaci mluvčí nemocnice.

Policie se pak snaží dopátrat jméno neznámé osoby a následovně ho nemocnici oznámí. „Pro nás je prvotní se postarat o pacientovo zdraví a poskytnout mu lékařskou péči. Samozřejmě rychlejší identifikace pacienta nám usnadňuje léčbu, neboť se můžeme podívat do záznamů a zjistit, s čím se pacient léčí, jaké léky bere,“ zdůrazňuje mluvčí.

Kód pro případ nouze

Záchranáři a řidiči ambulance si podle Českého červeného kříže všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zasahující záchranáři většinou  nikdy neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres v mobilu kontaktovat.

Řidiči a lékaři zdravotnické záchranné služby tedy podle Červeného kříže navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod jednotnou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka  je ICE neboli In Case of Emergency – pro případ záchrany.

„Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě vaší nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Nemusíte být zrovna řidič. Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd. Čím více lidí začne tuto značku používat, tím dříve nalezne celosvětové uplatnění,“ zdůrazňuje Červený kříž.

Podle ředitelky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, Vladislavy Filové, ale „pohotovostní kód“ paradoxně pro zdravotnické záchranáře na Vysočině zase tak velký smysl nemá.

Hlavní je ošetřit pacienta

Primárním úkolem je postarat se o pacienta. „Pacienta ošetřit, zajistit jeho vitální funkce, stabilizovat ho a předat ho příslušnému zdravotnickému zařízení. Není naším prvořadým úkolem zjišťovat jeho totožnost, nebo mu dokonce prohledávat kapsy a jeho mobilní telefon,“ zdůrazňuje ředitelka Filová.

Proč Český červený kříž navrhuje, aby si pacienti tento identifikační kód do mobilu pořídili, souvisí podle Filové se skutečností, že tato informace přišla ze zahraničí, kde zdravotničtí záchranáři pracují jiným způsobem.