„Od mateřské centrály v Praze dostaneme sice nějaké příspěvky, ale na ostatní náklady, jako jsou naše mzdy, nájem kanceláře, poplatky za telefony a ostatní režii, si musíme vydělat sami, protože jsme se podle zákona stali podnikateli, kteří mají i vlastní IČO,“ vysvětlila Ilona Loužecká, která vede v Havlíčkově Brodě Oblastní spolek Českého červeného kříže.

Jak upřesnila většina aktivit spolku proto záleží na dobrovolnické činnosti. „I já sama se musím smířit s tím, kolik práce ve spolku děláme za peníze a kolik zadarmo, v době svého volna. Můj manžel je naštěstí také hodně aktivní a má pro moji práci pochopení,“ podotkla Loužecká. Možností, jak získat peníze na činnost je podle Loužecké vyučování první pomoci v akreditovaných kurzech, dopravní výchova, odborné přednášky, a hlavně provoz zařízení Senior Point v Havlíčkově Brodě.

Pro dříve narozené Červený kříž pořádá příměstské a pobytové tábory, kam si prarodiče mohou vzít i vnoučata. Kromě toho jim Senior Point nabízí týdenní zábavu, zdravotní poradnu, turnaje ve vrhání šipek, přednášky, kurzy sebeobrany a pravidelný tělocvik.

Ilona Loužecká se podílela i na založení Českého červeného kříže v Přibyslavi, který aktivně spolupracuje se základní školou. Pořádá pro ni výuku první pomoci a patnáctiletým školákům usnadňuje získání řidičského průkazu na motocykl.