Jedná se o projekt zaměřený na dnes už zapomenuté tradice a činnosti, které však byly v minulosti samozřejmostí.

Klienti Domova pro seniory U Panských tak měli možnost prožít zabíjačkový týden (ochutnávka pravých zabíjačkových pochoutek), masopustní týden (pečení masopustních koblížků, masopustní veselice s rozpustilými maskami), velikonoční týden (pečení beránka a mazance, barvení vajec a tradiční pletení pomlázky), čarodějnický týden (promítání filmu Dívka na koštěti, rej čarodějnic a opékání špekáčků) a láskyplný týden (pečení s láskou, návštěva dětí z Mateřského centra Zvoneček, představení dravců z chovné stanice Pavlov).

Na konci června se v Domově pro seniory U Panských v Havlíčkově Brodě uskutečnila Svatojánská hostina s dobrovolníky. S dobrovolníky z Dobrovolnického centra Fokus Vysočina v Havlíčkově Brodě jsme přivítali začínající prázdniny v zahradě našeho Domova, kde jsme opékali špekáčky, ochutnali svatojánské šátečky a popíjeli bylinkový svatojánský čaj.

Celé setkání se neslo v duchu svatojánského týdne, který pro naše klienty připravili aktivizační pracovnice Hana Kubátová a Iveta Malinová právě v rámci projektu Český rok. Paní Lipenská z Krajské knihovny Kraje Vysočina vyprávěla klientům o moci Svatojánské noci a klienti měli možnost shlédnout film Sen noci svatojánské.

Dobrovolníci v naší organizaci jsou důležitou součástí našeho týmu již od roku 2003. V současné době dochází za našimi klienty několik dobrovolníků, do programu se může zapojit každý, kdo má chuť pomáhat, poznávat nové lidi a věnovat jim část svého volného času. Každý dobrovolník prochází výcvikem, kde se více dozví o dobrovolnictví jak všeobecně, tak o činnosti v této oblasti.

Více zajímavostí o životě v Domově U Panských naleznete na www.ddhb.cz.

Bc. Jitka Piskačová, vedoucí Domova U Panských