Stalo se tak za fanfár a salutování stovky starostů okresních a krajských sdružení hasičů z celé republiky u příležitosti 150. výročí zrodu českého dobrovolného hasičstva a nedožitých 90. narozenin největší postavy hasičského hnutí v Československu ve druhé polovině 20. století.

Hranol na výzvu ředitele Centra hasičského hnutí Jiřího Pátka (vpravo) odhalili starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richter (vlevo) a starosta Přibyslavi Jan Štefáček (uprostřed). Připomenuta byla osobní zásluha Řepiského o záchranu zdevastovaného zámku, který v Přibyslavi dal v roce 1560 vybudovat pro svoji manželku stavitel Telče – Zachariáš z Hradce.

Ivo Havlík