Akce se uskutečnila ve spolupráci s mladými hasiči a dalšími dobrovolníky z řad obyvatel Jitkova. Celkem bylo v lokalitě u mlýna vysázeno sedm kusů lip a šest kusů buků. Stromky byly vysázeny do předem určené vzdálenosti, dospělí dětem vysvětlili, jak stromky sázet, a jakým způsobem je pomocí kůlů zajistit proti vyvrácení.

ilustrační foto k bedsedě o Indii
Kus Indie v Přibyslavi. Charita vypráví příběhy úspěšných z Adopce na dálku

Po ukončení sázení byl pro děti připraven menší kvíz, vztahující se k právě vysazeným stromkům. Děti odpovídaly na otázky, kde a na jakém místě v obci stejné stromy rostou a jak vysokého věku se dožívají.