a 4 se nacházejí na straně u hotelu Vysočina (číslovány jsou směrem od městského úřadu) a na ně pak navazují zastávky 5 a 6 na straně u penzionu Bene,“ informoval obyvatele Chotěboře zastupitel Stanislav Pavlíček.

Město Chotěboř cestujícím připravilo i podrobné schéma zastávek v chotěbořském městském zpravodaji. Na připojeném plánku naleznou cestující aktuální rozmístění autobusových linek na jednotlivé zastávky.

Toto rozmístění bude podle Pavlíčka platit jen do 14. prosince letošního roku. „Od 15. prosince 2019 dojde ke změnám v souvislosti s novými autobusovými jízdními řády. Část autobusových linek bude provozována dle systému VDV (Veřejná doprava Vysočiny). To bude znamenat úpravy časových poloh spojů a rozšíření jejich počtu, což si vyžádá i jisté změny v rozmístění linek na zastávky,“ vysvětlil Pavlíček s tím, že ale cestující tápat nebudou. Rozmístění linek platné od

15. prosince 2019 do prosince roku 2020 najdou v novém vydání chotěbořského zpravodaje společně ve vložce s novými jízdními řády.

V roce 2020 se dále počítá podle Pavlíčka v Chotěboři s instalací elektronických informačních panelů do všech tří přístřešků s lavičkou (jsou mezi zastávkami 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6). Informační panely by měly ukazovat nejen aktuální odjezdy spojů z jednotlivých zastávek, ale výhledově též i případné zpoždění spojů (prostřednictvím napojení na dispečink VDV).