Zvlášť vzhledem k faktu, že stoupá i zájem lidí o profesionální služby typu osobní asistence, domácí hospicové péče či pečovatelské služby.

Je pravdou, že tato práce je často psychicky, někdy i fyzicky, náročná, ovšem do nelehké životní situace se může dostat každý. A určitě by každý byl klidnější, kdyby se snáze našli lidé, kteří mu s ochotou a otevřeným srdcem pomohou.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků bohužel pociťují i služby při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Své o tom ví například vedoucí sekce pro péči o seniory Jana Zelenková. „Lidí, kteří potřebují služby našeho Centra osobní asistence, neustále přibývá. Jenže máme málo pracovníků, kteří by jim pomáhali zvládat jejich problémy. Nyní je také čím dál větší zájem o domácí hospicovou péči, ovšem situace je tu obdobná jako u osobní asistence. Jsme nuceni některé zájemce odmítat z důvodu značného nedostatku pracovníků," uvedla Zelenková.

Centrum pomáhá lidem s tělesným postižením ve věku od 27 do 65 let a také seniorům nad 65 let. Jde o klienty, kteří chtějí zůstat doma, ale už nejsou schopni sami o sebe pečovat. Informace o volných pozicích najdete na webu Charity.

Aneta Slavíková