V zařízení je k dispozici šest pokojů, ve kterých žijí maminky se svými dětmi, které nemají jiný domov. S pomocí sil dobrovolníků dochází ke zpříjemňování jejich pobytu v zařízení. Svým časem dobrovolníci nezištně pomáhají a rozvíjí schopnosti maminek a dětí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedokážou ji samy vyřešit. Práce dobrovolníků je proto velmi přínosná pro jejich sociální a psychickou podporu.

V současné době má zařízení tři stálé dobrovolníky, kteří matky s dětmi sbližují a rozvíjí je pomocí různých aktivit.

UČÍ SE I MAMINKY

Do domova dochází jednou týdně v dopoledních hodinách paní dobrovolnice a s předškolními dětmi a maminkami cvičí jemnou motoriku, říkanky, pohybové cviky, ale i společenské chování.

Další dobrovolnice pravidelně pomáhá s doučováním dětí u školních předmětů, se kterými si maminky již nevědí rady (matematika, fyzika, angličtina).

Maminky dochází s dětmi na doučování a samy se snaží probírané látce přiučit, aby šly dětem příkladem a vzbudily v nich motivaci a zvídavost k učení.

Maminky v Charitním domově oslovila možnost s paní dobrovolnicí šít hračky pro své malé ratolesti z různých zbytků látek. V současné době maminky šijí například malé míčky a medvídky.

Maminky navštěvují také kroužek vaření se slečnou dobrovolnicí, kde se učí hospodárněji a efektivněji vařit výživnější a levnější jídla od polévek, přes hlavní jídla, až po sladké ovocné moučníky. A pokud to věk a dovednosti dětí dovolí, společně s maminkami vaří a pečou.
Za svoji dobrovolnickou činnost v zařízení, byla jedna z dobrovolnic nominována na cenu Křesadla za rok 2015.

Jedná se o ocenění v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Dobrovolníkem se může stát každý, je-li vám více než osmnáct let a máte chuť, nápad, energii a čas pravidelně či příležitostně pomáhat matkám s dětmi jako dobrovolník, informujte se v Charitním domově pro matky s dětmi nebo přímo u koordinátorky dobrovolníků paní Věry Kratochvílové.

Kontakty na ni a více informací o dobrovolnictví naleznete na webu http://hb.charita.cz/nabizene-sluzby/dobrovolnictvi/.

DOMOV LZE PODPOŘIT NĚKOLIKA ZPŮSOBY

Charitní domov můžete podpořit nejen svojí dobrovolnickou činností, ale také finančně nebo materiálně.

Finančně lze Domov podpořit přes bankovní účet číslo 2106566677/2700 (variabilní symbol 30, do zprávy pro příjemce napište slovo „dar") nebo je možné přinést finanční hotovost přímo do zařízení.

Pokud se rozhodnete pomoci zařízení materiálně, nejvíce potřebujeme dvoupatrové postele, plastové ubrusy, nábytek, trvanlivé potraviny, látky, hračky či oblečení a boty.

Vše můžete donést k nám do zařízení, pomůžete tak našim maminkám a dětem nebo dalším potřebným v našem okolí.

Martina Venzhöferová