Poté, co tajemník města Chotěboř Jiří Fišera odešel do důchodu, nastoupil na jeho místo nový tajemník, Milan Linhart. Ani on není ve státní správě žádný nováček. V letech 2002 až 2006 působil na městském úřadě ve funkci místostarosty.

Vracíte se na úřad po delší době, jaký je to pocit?
Pocit je to příjemný, těch osm let uplynulo jako pár dnů, mnoho lidí i věcí zůstalo na svém místě, snadněji se díky tomu na radnici orientuji. Opravdu jsem mnohokrát zažil pocit „déjà vu", jako bych si jen na pár chvil odskočil. Ten pocit jsem měl hlavně při setkání s většinou úředníků, jako bychom se naposled viděli včera. Ale i vypínače nacházím poslepu.

Jakou činnost jste vykonával do vašeho jmenování tajemníkem MěÚ?
Pracoval jsem jako ekonomický a personální ředitel pro dvě švédské firmy, které patří do koncernu NIBE. Tato společnost, jejíž akcie patří mezi významné a velmi úspěšné tituly na švédské burze, se věnuje výrobě všeho, co nějak souvisí s ohřevem či topením, od krbových kamen na pevná paliva, přes stovky druhů elektrických topných těles, až po boilery a zemní tepelná čerpadla. Měl jsem na starosti i telekomunikace, správu IT a vlastně celý tzv. facility (podpůrný) management, na vojně bychom tomu říkali týlové zabezpečení vojska.

Co bylo impulzem k tomu, abyste se rozhodl vrátit na městský úřad?
Určitě to byl jistý stesk po práci ve veřejné správě, která mne vždy bavila a naplňovala. Chyběl mi také kolektiv zaměstnanců městského úřadu. Za jistou výhodu považuji i práci bez dojíždění v místě bydliště. Především si však myslím, že znalosti a zkušenosti, které jsem nabyl v soukromé sféře, navíc v zahraniční společnosti s vysokou firemní kulturou, mohu uplatnit i ve své práci pro město.

Předchozí pan tajemník vykonával svoji funkci přes 20 let, bylo těžké nastoupit na jeho místo?
Svým způsobem těžká je každá změna zaměstnání. Pokud je jedno místo po dlouhý čas obsazeno stejným člověkem, vznikne spousta automatizovaných činností, které se považují za samozřejmost. Ta rutina pak najednou ze dne na den chybí. Proto je v soukromých korporacích, kde se životnost manažera pohybuje v řádu několika málo let, či dokonce jen měsíců, zvykem mít všechny činnosti detailně popsány. I přes tuto snahu však každá výměna řídícího managementu tak trochu otřese jakoukoliv firmou či institucí.

Ne každý přesně ví, co obnáší práce tajemníka, můžete to laikům stručně vysvětlit?
Tajemník je v podstatě ředitel úřadu, jsou mu podřízeni všichni úředníci i ostatní zaměstnanci. Má na starosti všechny ty podpůrné činnosti, které slouží ke hladkému chodu úřadu, jak jsem již zmiňoval výše. Vytváří podmínky pro výkon státní správy i samosprávy. Dále je hlavním personalistou, podílí se na přípravě návrhu rozpočtu, na přípravě voleb, připravuje vnitřní směrnice, atd. S hlasem poradním se účastní zasedání rady i zastupitelstva města, nehlasuje však. Tajemník je funkce jmenovaná a obsazení této pozice nemá žádnou souvislost s komunálními volbami, v mém případě se to sešlo čistě náhodou. Tajemník a jím řízený úřad v našem případě nemá na starosti jen město Chotěboř, ale i všechny ostatní obce v regionu od Krucemburku po Vilémov, pro které vykonává státní správu v přenesené působnosti. Starostu však zastupuje místostarosta, který je voleným členem rady a zastupitelstva, hlasuje a zabývá se samosprávnými záležitostmi města a místních částí. Tajemník je funkce úřední, místostarosta je funkce politická.

Předchozí pan tajemník Fišera měl asi svůj styl práce, budeme v něm pokračovat, nebo přijdete s vlastním?
Každý člověk je jiný a každý má i jiný styl práce. To je věc, kterou musí podřízení všude na světě vstřebat při každé změně šéfa. U mne mají úředníci výhodu, že mne většinou znají již z dřívějška. Jirkovi Fišerovi bych chtěl poděkovat, že tak dlouho nesl na svých bedrech tíhu zodpovědnosti za chod městského úřadu, a popřát mu dlouhou bezstarostnou penzi prožitou ve zdraví.

Jaké úkoly vás v nejbližší době čekají, máte nějakou vizi své práce do budoucna, popřípadě jakou?
Opět je tu velká shoda okolností, jako místostarostovi se mi velmi dobře spolupracovalo se starostou Ing. Tomášem Škarydem, který se na radnici vrací spolu se mnou. Myslím, že se nám před deseti lety podařilo město a městský úřad posunout o velký kus dopředu a že ve vzájemné spolupráci máme na co navázat. Je před námi úkol posunout se zase o stupeň výše v kvalitní službě veřejnosti, budovat přívětivý a otevřený úřad, využívat všechny vymoženosti moderní techniky i informačních technologií. Určitě je na čase projít všechny vnitřní směrnice, možná i trochu přizpůsobit organizační strukturu úřadu dnešním potřebám, dát zelenou vzdělávání úředníků, být dobrou servisní organizací i pro ostatní obce v našem správním obvodu, zejména před neuvolněnými starosty malých obcí s úctou smekám. Určitě chci být se všemi úředníky v maximálním osobním kontaktu a přeji si, aby na radnici zavládl dobrý týmový duch.