Na bezpečnostní rizika spojená se zimními stadiony upozornila již v roce 2008 rozsáhlá kontrola Ministerstva životního prostředí. Rizika zjištěná kontrolory při navštěvách českých stadionů souvisela především s toxickým čpavkem používaným při chlazení stadionů a výrobě ledu. Díky rekonstrukcím a postupné modernizaci zařízení ale v poseldních letech dochází ke snižování této nebezpečné látky.

Změny se dočká i brodský zimní stadion. Celkové náklady na obnovu chladícího systému se vyšplhají na 14 a půl milionu korun. "Hlavním přínosem nové technologie bude prodloužení její životnosti minimálně o 20 let. Zároveň se výrazně sníží riziko spojené s užíváním nebezpečné látky (čpavku), a to zhruba o 95 procent oproti současnému stavu. Výhodou bude také snížení nákladů souvisejících se servisem a údržbou systému chlazení,“ popsal starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl.

Nové chladící zařízení bude umístěno ve stávajícím objektu strojovny. Bude ho tvořit dvojice pístových kompresorů s automatickou regulací výkonu. To zajistí chlazení ledové plochy okruhem přímého chlazení napojeného na stávající trubní vlásenky zalité v betonu. Moderní technologie umožní využití odpadního tepla, které se bude používat k ohřevu vody v plaveckém bazénu.

Lidé si na začátku mohli vybrat, zda zvolí jednodušší trasu vrchem po zelené, nebo tu těžší údolím řeky Doubravy. Cesta podél břehu je převážně kamenitá.
Nejkrásnější cyklotrasy představuje nová mapa Podoubraví

„Realizace proběhne v příštím roce v letních měsících v době odstávky stadionu, tudíž se nijak nedotkne provozu stadionu,“ uzavřel Tecl.

Únik čpavku z porušeného potrubí na zimním stadionu zaměstnal v roce 2014 třeba hasiče v Hradci Králové. Jedovatých výparů se tu nadýchalo pět lidí. Evakuaci třiceti lidí si vyžádal i letošní únik čpavku na stadionu v Jablonci nad Nísou. K úniku došlo ve strojovně z přetlakového ventilu vlivem vysokých teplot.

Zeď u hřbitova v Přibyslavi.
Hřbitovní zeď opravují postupně