„Základní škola ve Vilémově je, co do počtu žáků, ve výjimce. V současné době navštěvuje naši školu necelá stovka žáků. Na její provoz doplácíme nyní navíc 700 tisíc korun, což je značná část ročního rozpočtu. Otázka je, jak to bude do budoucna a jak dlouho dokážeme naši školu za těchto podmínek udržet," konstatoval vilémovský starosta Jiří Lebeda. Celkově tak do základní školy investuje městys ročně asi 1,7 milionu korun. V minulosti to byl téměř rovný milion.

Městys se snaží základní školu udržet za všech sil. Jak upřesnil starosta, žáci, kteří mají nějaké vážné zdravotní problémy, které by jim komplikovaly výuku, dostávají „k ruce" asistenta. Jeho mzdu hradí městys. Ten ale neplatí jen asistenty, hradí také dopravu dětem, které do školy dojíždějí z okolních obcí autobusem.

Další záchrannou akcí by měly být i nové stavební parcely, které mají přilákat do obce mladé rodiny.

„Příští rok bychom chtěli nabídnout k prodeji deset nových stavebních parcel," upřesnil starosta. Podle jeho názoru má boj o žáky důležitý aspekt. Má zabránit stárnutí a vylidňování venkovských oblastí. „Mladí lidé, kteří si zvyknou od malička odjíždět z vesnice do měst, si nevytvoří ke svému rodišti vztah a v dospělosti nebudou mít zájem se do vesnice vracet, natož se tu usadit natrvalo," zamyslel se starosta.

Podle výroční zprávy ředitelky základní školy Lenky Mudrochové za poslední dva roky počet žáků vilémovské školy poklesl na 94.

Přitom škola pro kvalitní výuku a spokojenost žáků i jejich rodičů dělá, co může.

„Skončila činnost speciální třídy a žáci byli integrováni do klasických ročníků. Věnovali jsme ale i velkou péči žákům se vzdělávacími i výchovnými problémy. Učitelé vytvořili množství individuálních vzdělávacích plánů. Na škole pracovaly i tři asistentky pedagoga. Nabídli jsme našim žákům možnost navštěvovat zájmové činnosti, které si vyučující zvolili dle svého výběru a také dle zájmu žáků. Začal pracovat kroužek anglického jazyka, čtenářský kroužek, pěvecký, turistický a kroužek zumby a florbalu," informovala ředitelka. Škola má devět ročníků v sedmi třídách. Podle ředitelky je nabídka školní výuky pro žáky rozmanitá a pestrá.

O základní školy bojují i jinde

Vilémov není jediný, kdo v současné době bojuje o žáky a snaží se přesvědčit rodiče, aby svoje děti neposílali do městských škol, neboť venkovské školy nejsou o nic horší než městské.

Ve venkovských školách je méně dětí, učitel má možnost se žákům individuálně věnovat, což v přeplněné třídě ve městě může být problém. Pokud totiž ve vesnické škole výrazně klesne počet žáků pod zákonem stanovený limit, dostane se škola takzvaně do výjimky a obec bude muset její provoz dotovat vysokou finanční částkou, v nejhorším případě ji rovnou zavřít.

Velkorysou nabídku činí každý rok rodičům školáků městys Uhelná Příbram na Chotěbořsku. Městys nabízí příspěvek pro děti, které budou navštěvovat Mateřskou a základní školu v Uhelné Příbrami. Žáci nastupující do mateřské školy dostanou příspěvek ve výši 2 000 korun za školní rok. Žáci do 1. třídy dostanou příspěvek ve výši 5 000 korun za školní rok. Žáci nastupující do 2., 3., 4. a 5. třídy dostanou příspěvek ve výši 2 000 korun za školní rok. Tyto příspěvky budou vyplaceny rodinám na dvakrát, a to vždy na začátku pololetí rodičům.

Do základní školy do Dlouhé Vsi dojíždějí žáci z nedalekého Bartoušova. Obec Dlouhá Ves proto odpustila Bartoušovu poplatky za umístění dětí, což není zrovna malá částka. Pro dojíždějící děti obec nechala zřídit i školní klub, kde se mohou pobavit místo toho, aby seděly na zastávce a čekaly na autobus domů.