„Ten byl ustaven jako příspěvková organizace zřízená městem, aby plnila funkci kulturního a společenského střediska, dále zajišťovala chod muzea a  v neposlední řadě i provoz multifunkční haly Aréna," upřesnil  ředitel centra  Milan Stránský.

Cekus tak loni uspořádal například 12 koncertů, 14 divadelních představení, 92 hokejových zápasů, 155 filmových představení, kdy se jednoho promítání zúčastnilo průměrně 38 diváků.

„Největší investiční akcí byla loni rekonstrukce střechy budovy kina, v hodnotě 1,5 milionu korun. Rekonstrukce probíhala v srpnu a v září. Navazovala na předchozí investiční akci, a sice napojení budovy kina na centrální teplovod, což přišlo na 400 tisíc korun," upřesnil ředitel Stránský.

V rámci rekonstrukce střechy a napojení budovy kina na centrální teplovod bylo podle Stránského třeba  odstranit před opravou střechy dva nefunkční komíny a větrací výtahy.

Jak Stránský doplnil, byla na nové střeše provedena instalace bleskosvodů, opravy říms, držáků antén, byla zredukována střešní okna.

„Další akcí byla výměna oken a dveří přízemní budovy kina v hodnotě 112 tisíc korun, nakoupili jsme do pokladny nový rezervační systém a multifunkční kopírovací zařízení," popsal úpravy v objektu kina ředitel Stránský s tím, že další velké investice „pohltila" budova sportovní haly Aréna, kde nechal Cekus vybudovat zařízení, které v budově zajišťuje kvalitní hospodaření s elektřinou.

Toto zařízení přišlo na 70 tisíc korun, vytápění objektu zajišťuje nová plynová kotelna za 650 tisíc korun. „V plánu je ještě úprava spodní části tribuny, která bude stát více než 300 tisíc korun, ale tu jsme odložili na první polovinu letošního roku,"upřesnil ředitel Stránský.

Stranou pozornosti nezůstalo ani muzeum. Cekus podal žádost na Ministerstvo kultury o dotaci na opravu téměř dvacítky kusů neogotických židlí, což přijde zhruba na 40 tisíc korun.

Jak zdůraznil Stránský, i letos hodlá Cekus uskutečnit některé investiční akce za více než dva miliony korun.

Kino bude mít nové rozvody ústředního topení, nové sedačky a rozvody elektřiny. Ve sportovní hale Aréna  bude vybudováno nové sociální zařízení pro veřejnost.