Ten měl být v průběhu několika příštích let postaven v lokalitě Koubek v centru města za zhruba 250 milionů korun. Nové zázemí v něm mělo najít až 130 seniorů.

„Padesát milionů korun, což je podle nových pravidel ministerstva maximální výše dotace poskytované pro výstavbu nového objektu tohoto typu, nám v žádném případě nemůže stačit," uvedl chotěbořský místostarosta Zdeněk Janovský a připomněl, že radnice původně požádala o dotaci ve výši 170 milionů korun. „S pomocí těchto prostředků jsme chtěli současně postavit dvě vzájemně propojené budovy Domova pro seniory, jednu obytnou a druhou servisní, v níž měla mít své prostory mimo jiné i pečovatelské služba. Nyní je zřejmé, že takto postupovat nemůžeme. Výstavbu domova musíme rozložit minimálně do dvou etap a snížíme i jeho počáteční kapacitu přibližně na osmdesát lůžek. Další potřebné úspory najdeme i v omezení plánovaných servisních služeb, například jídelny nebo prádelny, které můžeme zajistit v dostatečné kapacitě i kvalitě jinde," pokračoval Janovský. Ten v souvislosti s novými dotačními pravidly ještě upřesnil, že ministerstvo změnilo i podmínky, za kterých si města a obce mohou na své projekty půjčovat peníze u bank. „Lhůtu splatnosti případného úvěru stanovilo na pouhých pět let. Ani tato podmínka nám nevyhovuje," podotkl místostarosta.

Vedení města na nastalou situaci zareagovalo i zrušením výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace, za kterou bylo připraveno zaplatit dva miliony korun.

„Vypíšeme soutěž novou, která již bude akcentovat nová dotační pravidla a nové technické charakteristiky Domova pro seniory," řekl tajemník chotěbořské radnice Milan Linhart.

Výstavba Domova pro seniory, byť v redukované podobě a kapacitě, zůstává v Chotěboři i nadále prioritou tohoto volebního období. Poptávka po službách tohoto typu totiž neustále roste. Podle vedoucí sociálních služeb města Chotěboř Markéty Krejčíkové se v současné době pečovatelská služba v Chotěboři stará o 169 klientů. Navíc podle ní v Chotěboři citelně chybí služba, která by na práci pečovatelů navazovala.

„V okolí jsou zařízení pro seniory plná, čekací doba je až dva roky. Například v Havlíčkově Brodě čeká na místo 300 lidí. Chotěboř Domov pro seniory nutně potřebuje," poznamenala Krejčíková.

Nový Domov pro seniory, který by se měl stát i významným zaměstnavatelem ve městě, a to především žen, by měl kromě základního ubytovacího servisu nabízet jak pečovatelskou službu, tak i denní stacionář pro deset klientů. Dále takzvanou odlehčovací službu a také Domov se zvláštním režimem pro několik desítek klientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo demencí.