Shodou okolností muzeum má adresu Riegrova ulice číslo 1.

Pro sbírky zprvu sloužila pouze jedna místnost v Občanské záložně, potom se mnohokrát stěhovaly nebo také nebylo kam cenné exponáty uložit. Od roku 1952 muzeum nepřetržitě sídlí v chotěbořském zámku. V červenci 1992 byl zámek na základě restitučního nároku vrácen starému českému šlechtickému rodu Dobrzenských z Dobrzenic, který se domů vrátil po čtyřicetileté emigraci. Dobrzenští prokázali své vlastenectví a vztah k Chotěbořsku a zámecké sály vystěhovat nenechali.

Nájemní smlouva byla podepsána do konce roku 2014, loňských Silvestrem tedy vypršela. Do dubna je „výluka". Současným majitelem zámku je Jan Josef Dobrzenský, 50. velmistr Vojenského a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského a čtvrtý velkopřevor obnoveného Českého velkopřevorství.

„Mohu potvrdit, že jsme spolu podepsali prodloužení smlouvy, prozatím na další dva roky, tedy do 31. prosince 2016," řekl Deníku ředitel chotěbořského Centra kultury a sportu Milan Stránský.

Muzeum je nyní pro návštěvníky zavřeno, otevřeno bude opět 23. dubna, badatelská činnost a vzdělávací programy nadále pokračují.

Jedna zajímavost: Pavle Benešové, mladé vedoucí muzea, se v minulých dnech narodil potomek, ve funkci ji zastupuje mladý kurátor sbírek Jiří Málek.

Ivo Havlík