S nápadem využívat služeb městského architekta přišla strana Pojďme To Změnit, jejíž členem je i místostarosta David Šafránek. „Městský architekt se objevil jako jeden z bodů v našem předvolebním programu, kdo přesně tehdy s tímto nápadem přišel, už nevím, ale všichni jsme se shodli na tom, že je to věc velmi potřebná a že by to mělo být jednou z priorit,“ sdělil Šafránek.

„Impulzem k této myšlence byl fakt, že architektura v Chotěboři podle nás byla upozaděna. No a poté si městského architekta dala do dohody o povolební spolupráci celá radniční koalice,“ pochvaloval si Šafránek.

Hlavní náplní městského architekta, kterého bude mít Chotěboř poprvé v historii města, bude konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města a jeho místních částí. Bude spolupracovat při tvrbě územních studií, realizaci investičních akcí nebo třeba zadávat architektonické soutěže.

Výběrové řízení Chotěboř zveřejnila 1. března. „Během prvního týdne nám ho zveřejnily velké architektonické weby a jeho součástí je i prezentace vlastního pohledu na město a na pojetí pozice městského architekta, takže i ti nejrychlejší účastníci ještě potřebují čas. Ale už víme, že předběžný zájem tu je,“ prozradil Šafránek.

„Jeho hlavní přínos vidím jednak v tom, že bude dohlížet nad jednotnou architektonickou koncepcí města u všech městských investic, od největších až po ty úplně nejmenší. A potom také v jeho aktivním přístupu, tedy že bude sám dávat vedení města podněty, čemu je potřeba se věnovat, kde je potřeba udělat nějaké úpravy. Ta druhá věc není samozřejmostí, najít člověka, který bude k práci přistupovat takto aktivně, bude úkolem výběrové komise,“ zamyslel se místostarosta.

A do čeho se nový architekt pustí nejdříve? „Jeho první prací bude s největší pravděpodobností zpracování manuálu městského mobiliáře. Ten městu chybí a s každou rozbitou lavičkou nebo košem, které je potřeba vyměnit a vymění se, protože neexistuje žádný manuál, za stejný kus, je tento nedostatek citelnější,“ odpověděl Šafránek.

Městského architekta mají i jiná města. „Navštívil jsem několik měst, které jsou velikostně blízké Chotěboři a kde městského architekta využívají a všude byli s jeho prací velmi spokojeni. Byla to města jak architektonicky zajímavá, která měla o co pečovat, tak města, která přiznávala, že komunistický režim jejich tvář naprosto zdevastoval,“ vyprávěl Šafránek.