Město Chotěboř již počátkem roku vyhlásilo celkem sedm kategorií, ve kterých měly být Ceny města uděleny. „Nominace se ale sešly jenom v šesti kategoriích,“ upřesnil místostarosta města Zdeněk Janovský. Jak dodal, dodržuje město Chotěboř při udělování cen následující postup. Nominace musejí nejdříve projít městskou radou, následně je musejí schválit rovněž chotěbořští zastupitelé.

„Město Chotěboř bude letos udělovat ceny v kategorii Osobnost města, Mimořádná cena, Cena v oblasti školství, Cena za společenský rozvoj, Cena pro Sportovce roku a Cena za oblast sportu,“ informoval místostarosta s tím, že jména oceněných jsou již známá, ale radnice je hodlá zveřejnit až v rámci oslav, které se uskuteční v Chotěboři 16. června v 19 hodin v chotěbořském kině. Součástí oslav bude i letos bohatý kulturní program, kde pomyslnou třešničkou na slavnostním dortu večera bude, kromě ocenění chotěbořských osobností, koncert zpěvačky Ilony Cszákové.

Oceněné osobnosti města Chotěboř se mohou těšit na originální dar v podobě plastiky, kterou přímo pro oslavence vyrobil sklář Jaroslav Svoboda z Karlova u Žďáru nad Sázavou.

Ocenit osobnosti, které se výraznou měrou zasluhují o společenský a kulturní život ve městě, se stalo pěknou tradicí už od roku 2008 například v Havlíčkově Brodě, kde už počátkem května udělili radní sportovní a kulturní ceny za rok 2016. V oblasti sportu to byly čtyři ceny, v oblasti kultury ceny tři. Osobnosti z oblasti kultury, sportu a společenského života oceňuje od roku 2013 také město Přibyslav. Ceny jsou dvě, město je uděluje v rámci zářijových Mlékárenských dnů.

Cenu lze udělit v Přibyslavi ve všech oblastech společenského života v oblasti ekonomické, ekologické, kulturní, publicistické, společenské, sportovní, technické, umělecké, vědecké, veřejně prospěšné, vzdělávací a dalších.

První Cenu města za rok 2013 si odnesli učitelka zpěvu Eva Bechyňová za aktivitu v oblasti amatérského divadla a Zdeněk Šejstal za dlouholetou sportovní činnost.