„V minulosti hospodaření s městskými lesy a rybníky zajišťovala společnost Teles, která měla lesy v pronájmu. Od roku 2018 už to bude zajišťovat město Chotěboř, nájemce dostane výpověď. Slibujeme si od toho průhlednější hospodaření a služby,“ sdělil starosta Tomáš Škaryd.

Společnost Teles neboli technická lesní správa je společnost s ručením omezeným, jejím stoprocentním vlastníkem je město. „Tento krok se nám samozřejmě nelíbí, ale vlastník rozhoduje. Výtěžek z prodeje dřeva, o který přijdeme, bude v rozpočtu organizace samozřejmě znát. Dostaneme navíc na starost to, co ve většině měst žádná organizace nechce, a sice sekání trávy a údržbu zeleně,“ reagoval jednatel společnosti Teles Miroslav Uchytil. Jak upřesnil, například výtěžek z prodeje dřeva v městských lesích společnost Teles fakturovala nikoliv městu, ale zákazníkům, s nimiž o prodeji dřeva jednala a finance využívala pro zajištění chodu organizace.

Podle starosty bude správa městských lesů znamenat příjem do rozpočtu, sice ne rozhodující, ale znatelný. „Město má asi 360 hektarů lesů, některé jsou určeny ke kácení, ale například lesy kolem řeky Doubravy slouží jen k rekreaci. Změny, které chystáme, mohou městské pokladně přinést ročně asi tři miliony korun konkrétního zisku, k tomu je třeba ještě připočítat městské rybníky, ale tam se jedná spíš o doplňkovou činnost,“ vysvětlil starosta Škaryd. Nového lesního hospodáře město hledat nebude. Využije zkušeností hospodáře stávajícího, který přejde pod město ze společnosti Teles. Společnost Teles podle starosty dostane místo lesů na starost správu sportovišť, údržbu letního stadionu a vše, co s tím souvisí, včetně údržby zeleně. Provedenou činnost bude Teles městu fakturovat dle sazebníku.