Ta umožní v případě, že se majiteli zaběhl pes, snadno prostřednictvím Městské policie Chotěboř vyhledat jeho majitele. Město Chotěboř nabízí proto všem majitelům psů možnost nahlásit do vznikající databáze číslo čipu svého psa.

Mohou tak učinit bezplatně namMěstském úřadě Chotěboř, číslo dveří 213 v pokladně, a to například při placení pravidelných poplatku ze psů nebo při hrazení platby za odpad.