Významné výročí zaznamenává i publikace nazvaná 60 let uměleckého školství v Chotěboři. Autorem knihy je ředitel chotěbořské školy Milan Moc.

Kniha je v pořadí již jedenáctým svazkem takzvané Chotěbořské edice. Kniha podrobně mapuje 60 let někdejší Lidové školy umění v Chotěboři a dnešní Základní umělecké školy Chotěboř.

„Kniha detailně popisuje činnost školy v jednotlivých letech, proměny jejího pedagogického sboru, školní i mimoškolní vystoupení či výstavy, úspěchy jednotlivých žáků, vývoj zázemí a budov školy," upozorňuje autor Milan Moc.

Samostatné kapitoly jsou věnovány souborům školy a též její pobočce v Krucemburku. Součástí knihy je seznam všech učitelů a žáků v minulosti i nyní, medailonky ředitelů, informace o úspěšných absolventech a více než 250 černobílých a barevných fotografií. Kniha má formát A5, je vázaná a má 296 stran textu s fotografiemi a k tomu 48 stran barevné obrazové přílohy na křídovém papíře.

Její křest a zahájení prodeje se uskutečnily nedávno v chotěbořské sokolovně při Svatocecilském koncertu Dechového orchestru mladých ZUŠ Chotěboř. Kniha je v prodeji v Informačním centru města Chotěboře v budově městské knihovny.

Samotná Chotěbořská edice vznikla v roce 2008, kdy se radní města Chotěboř rozhodli vyčlenit částku 150 tisíc korun na zahájení projektu Chotěbořská edice s přesně daným záměrem. Tím byla snaha zřídit institut, který by umožňoval vydávat publikace tématicky úzce spjaté s Chotěboří a jejím okolím, umožnit místním autorům vydat svá díla, zprostředkovat místním lidem obsahy zajímavých děl z chotěbořské historie a současnosti, dát prostor zdejším školám k vydávání souborů žákovských, respektive studentských prací.

„Chtěli jsme umožnit místním autorům se nějak realizovat, protože jako bývalý pedagog vím, jak je těžké, když se třeba některá škola rozhodne vydat vlastní almanach," říká Petr Adam z úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Jako bývalý pracovník městského úřadu v Chotěboři projekt zakládal a je jeho duchovním otcem.

V prvním roce existence edice byly vydány tři tituly. Prvním svazkem se stal přepis převážně prvorepublikových kronik doplněný o fotografie a celou řadu dalších materiálů včetně půlhodinového dokumentu na přiloženém DVD. Chotěbořská edice je ojedinělý počin místní samosprávy, který v ČR nemá obdoby.