„Už v roce 2018 dostala budova kina novou omítku, která respektuje historický motiv, jenž je umístěn nad průčelím vchodu. Kolem celé budovy je položena nová dlažba a osazena nová vstupní brána,“ zrekapituloval předloňské nejzásadnější úpravy ředitel příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř Josef Hospodka. Samozřejmostí bylo vybudování bezbariérového vstupu pro vozíčkáře, renovace vestavěných vitrín nebo nové osvětlení před kinem.

Letos by úpravy měly pokračovat tou nejzásadnější fází, a to přístavbou zadní budovy, kde bude vybudováno zázemí pro divadelní soubory. Kromě nového objektu se prohloubí pódium. To však bude znamenat, že kino několik měsíců promítat nebude.

„Je to tak. Lidé musí počítat s tím, že zhruba od 7. července do dubna příštího roku žádný film neuvidí,“ podotkl Josef Hospodka a zároveň doplnil: „Určitě to pro nikoho nebude příjemné, diváci si zvykli kino navštěvovat v hojném počtu, oblíbili si také divadelní představení nebo přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku. Na druhou stranu však dostanou větší komfort i možnost širší nabídky. Některá divadla mají velmi specifické požadavky nejenom na zázemí, ale například i na prostor jeviště. Často jsme museli přerušit jednání o uskutečnění divadelního představení právě z důvodu nedostačující hloubky pódia. V příštím roce se tedy lidé mohou těšit na umělce, kteří ještě v Chotěboři nevystupovali.“

Poslední akcí, která se v tomto roce v kině uskuteční, bude Festival fantazie. Pak se kinosál téměř na rok uzavře. Příznivci umění však úplně o zajímavá vystoupení nepřijdou.

„Koncerty budeme pořádat v sokolovně. Další kulturní akce jsou naplánované například i v podkroví knihovny, v ZUŠ a v kostele. Čeká nás realizace rozsáhlého projektu, který bude přínosem jak pro diváky, tak pro účinkující, “ dodal Josef Hospodka.