Nejvyšší spolkové vyznamenání mu předal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richter.  Letošní jubilant se narodil v Chotěboři poblíž požární zbrojnice, která se mu později stala osudem. Od mládí se zajímal o hasičské hnutí a v roce 1956 se stal dobrovolným hasičem.

Od velitele družstva  k veliteli stanice

Když v roce 1975 bylo v Chotěboři zřízeno detašované pracoviště tehdejšího Veřejného požárního útvaru Havlíčkův Brod, Karel Pejzl se stal prvním profesionálním hasičem v Chotěboři, byl jmenován velitelem družstva. Do důchodu odešel z postu velitele stanice. V penzi řídil přestavbu chotěbořské zbrojnice dobrovolných hasičů, tvořil almanachy a pomáhal při psaní spolkových kronik na Chotěbořsku.

„Do řad dobrovolných hasičů Karel Pejzl přivedl i svoji ženu a dva syny, kteří se později rovněž stali profesionálními hasiči. Byl oceněn mnoha medailemi, před pěti lety převzal řád sv. Floriána a nyní nejvyšší vyznamenání – titul Zasloužilý hasič," zaznělo v páteční podvečer za potlesku zcela zaplněného sálu přibyslavského zámku

Ivo Havlík